‘Snelheidsduivels zijn overal’

LEEK – ‘Ho’, ‘stop’, ‘wacht nou even!’ Vijftig meter verder reed een paard met wagen waarin tonnetjes werden geleegd. De man liep er met gezwinde, maar ook voorzichtige tred achteraan. ’t Was of de duvel er mee speelde. Altijd als de in de volksmond genoemde ‘strontkar’ in de straat kwam, zat er één van de vele kinderen op de ‘doos’ om zijn of haar behoefte in te lozen. Gescheurde stroken van een Leekster Courant bungelden aan een spijker in de houten wand en fungeerden als toiletpapier. Vader moest daarna voorzichtig met de ton balancerend op zijn schouder proberen de rammelende ‘Boldootkar’ in te halen. Voorzichtig, want meestal was de ton tot aan de rand gevuld en hij hield zijn handen en kleding graag schoon en vooral fris riekend. Lang is dit nog niet geleden, want ik zie paard en wagen met mijn vader er achteraan nog scherp voor ogen. Te bedenken dat ca. 3300-1300 jaar voor Christus er al een afwateringssysteem bestond in het grensgebied van het huidige Noordwest-India en Pakistan. Niet dat mij dit ook nog vers in het geheugen ligt, maar de computer geeft dit alles haarfijn weer op het scherm. Werd in ons land tot ver in de 20 eeuw het afvalwater nog rechtstreeks in de plomperd geloosd, nu gaat het ook in Leek gelukkig via het riool. I.v.m. rioolvernieuwing is van 20 juni t/m 22 juli de kruising Oldenoert – ’t Zuden voor alle verkeer gestremd. In eerste instantie zou naast het vernieuwen van de riolering ook de weg Oldenoert worden aangepakt, maar niet alles gaat volgens plan. De afgelopen 5 jaar werden er diverse gesprekken gevoerd tussen de werkgroep Oldenoert Veilig en de gemeente. Volgens insprekers van de werkgroep, tijdens de commissievergadering, was er vanaf medio 2012 tot begin 2016 sprake van een plezierig- en vruchtbaar samenwerkingsproces. Een aantal proeven om het verkeer te laten afremmen bleek een succes te zijn. Een drietal ‘straatjuwelen’ (zwart-witte palen op een verhoging) werden geplaatst. Het straatjuweel is ontworpen om als tijdelijke of als definitieve oplossing dienst te doen. Ook werden een tweetal smileys geplaatst om de hard- of rustige rijder met een lachend of boos gezichtje te wijzen op hun snelheid. Toch lukt het, nu de laatste klap een daalder moet opleveren, niet om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. De werkgroep vindt dat de straatjuwelen te snel zijn verwijderd en het voorstel van de gemeente om twee ‘pukkels’ ( bolle verhoging) te plaatsen wordt als te weinig en niet tactisch geplaatst gezien. Vlak voor de eindstreep is er dus een verschil van mening. Met als resultaat dat de rioolrenovatiewerkzaamheden aan ’t Zuden, inclusief de kruising met de Oldenoert doorgaan. De aanpak van de Oldenoert, waaronder voor de werkgroep en gemeente belangrijke verkeersveiligheid, zal enkele maanden langer duren en daardoor over de zomervakantie worden heen getild. Hopelijk komt er intussen een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Vijf jaar in alle vrede met gezond verstand samenwerken, hoeft toch niet in één keer met de ‘Boldootkar’ worden afgevoerd. Wie weet zorgt de geur van ‘eau de cologne’ voor beide partijen tijdens de vakantie voor een frisse welkome oplossing. Een kleine maar belangrijke waarschuwing mijnerzijds, uit snelheidsmetingen blijkt vaak dat vooral sommige bewoners uit een betreffende wijk snelheidsduivels zijn. Terwijl ik de laatste hand aan dit schrijfsel leg komt het bericht binnen dat Leek de Topsporthal voor de tweede keer aanbiedt voor noodopvang vluchtelingen. Dit van 1 juli tot en met 31 augustus dit jaar. De vraag voor realisatie van een asielzoekerscentrum voor langere tijd is nog in onderzoek. Afwachten maar. ‘Ik groet u en alvast de toekomstige gasten die in ons midden opvang krijgen. ‘Moi’.