‘Snoeproutes en snoepparken’

LEEK – Je kon er tussen de jaren vijftig en zestig de klok op gelijk zetten. Als het Kerst, Pasen of Pinksteren was, raakte bij ons thuis het toilet verstopt. En dat met een gezin van acht personen en alle vrienden en vriendinnen die mee aten en dus ook moesten lozen. Schreef ik eerder over het huuske achter het huis, binnen stond voor die tijd een modernere versie. Hoewel er zegge en schrijve maar vijf meter tussen het toilet en de septic tank zat, lukte het de meute toch om de cementen buis potdicht te krijgen. Al mopperend ging vader des huizes in de weer met een waterslang om het spul weer in beweging te krijgen. Meestal onverrichte zake. Daarna werd met vork, schep, koevoet en alles wat maar nodig was om de soms bevroren grond te verwijderen, de ingang van de beerput blootgelegd. De hele buurt ‘genoot’ mee, alleen al van de lucht die de kans greep om aan de beslotenheid te ontsnappen. ’t Was bij ons net als bij iedereen, wat er in ging moest er ook weer uit. Wel sneu dat de kostwinner van het gezin het op deze feestdagen moest ontgelden. Gelukkig is op dit moment 99,7 % van de Nederlandse huishoudens aangesloten op een afvalwatersysteem. In de dorpen en steden op een vrijvalriolering en in het buitengebied op een drukriool. Ook hierin staat ons land bovenaan in Europa. Daarom bijna geen gegraaf meer tijdens de feestdagen. Wat het riool van de gemeente Leek betreft, er gebeuren ook hier beslist nog wel leuke dingen. Zou de rioolheffing van de gemeente Leek in 2017 eerst worden verhoogd met 3,65 %, na kort of lang, maar zeker wijs beraad is besloten om het tarief niet te verhogen. Kostendekkendheid is het belangrijke woord wat boven het riool hangt en daar zit de gemeente dicht tegen aan. I.v.m. de toekomstige herindeling zullen de vier gemeenten in 2018 zich harmonieus over het riool buigen. Natuurlijk niet alleen over de lucht, maar vooral over alle heffingen die van de inwoners worden ‘gevraagd’. Alle bedragen zullen daar waar het mogelijk is op 1 januari 2019 voor inwoners van de vier gemeenten gelijk zijn. De Programmabegroting 2017 werd afgelopen donderdag door de raad onder de loep genomen. Het voorstel was om het verwachte positieve saldo van 8.849 euro ten gunste te brengen van de Algemene reserve. Een klein bedrag, maar elke reserve is meegenomen. Denk maar aan eigen huishouding. De wasmachine stuurt een maand van tevoren geen bericht dat deze binnenkort de geest zal geven. Dit net als de auto, diepvries, verwarmingsketel of andere vaak onmisbare onderdelen niet zullen doen. Als het mogelijk is een potje opbouwen voor ‘bittere’ tijden dus. Voor de jaren 2018 tot en met 2020, worden er resultaten van meer dan een miljoen verwacht. Natuurlijk kunnen Poetin, Erdogan, een recessie of wat voor andere ellende nog veel roet in de verwachtingen gooien, maar positief blijven is ook hierbij de beste remedie. Behalve de cijfers en nog eens cijfers in de begroting staan er andere vermeldingswaardige onderwerpen in. Het havenmeesterschap van de haven in Leek is vanaf 18 oktober definitief overgedragen aan De Zijlen. Uit naam van de gemeente wordt de haven beheerd en de vergunningverlening van ligplaatsen uitgevoerd door cliënten van De Zijlen. Rond 1 april, aan het begin van het nieuwe seizoen, wordt een nieuw havengebouw in gebruik genomen. Eind 2016, begin 2017 wordt een project opgestart in samenwerking met scholennetwerk Westerkwartier en IVN en in samenwerking met het voortgezet onderwijs om zwerfafval tegen te gaan. Snoeproutes en snoepparken zijn één van de grootse veroorzakers van de troep. Het is de bedoeling de jeugd hier meer bewust van te maken. Of het snoepen hierdoor ook stopt? Ik heb er een zwaar hoofd in. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.