‘Sociale uitsluiting door gebrek aan geld. Daar moet je toch niet aan denken?’

Koos Slagter

Stichting Leergeld helpt nu ook kinderen uit arme gezinnen in Noordenveld

NOORDENVELD – Na het Westerkwartier heeft nu ook Noordenveld een Stichting Leergeld. En dat is maar goed ook. Want steeds meer gezinnen kunnen de contributie van de sportclub van hun kind niet meer betalen, zo bleek ook afgelopen week uit het landelijke nieuws. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op speciale fondsen om de –alsmaar maar stijgende- contributiegelden te kunnen bekostigen. De stichting Leergeld Westerkwartier, kreeg ook regelmatig vanuit Noordenveld een aanvraag voor financiële hulp. Maar omdat de stichting tot voor kort niet in deze gemeente actief was, kon ze er niets mee. Dat is vanaf 1 januari verleden tijd, tot grote opluchting van Koos Slagter, secretaris van de stichting. “Als een kind niet mee kan doen met sport of een schoolreisje en klasgenootjes wel, staan ze aan de zijlijn. Dat doet pijn”, zegt Slagter.

Dat de stichting een schot in de roos is, blijkt wel uit de cijfers die Slagter keurig in een mapje op tafel legt. In 2014, het jaar van de oprichting Stichting Leergeld Westerkwartier, heeft de club 75 kinderen kunnen steunen, in 2015 waren dat er 140. Bijna een verdubbeling. De secretaris verwacht dit jaar zo’n 40 kinderen in Noordenveld te kunnen helpen met een bijdrage in de kosten voor het lidmaatschap van de sportclub, zwemlessen of een schoolreisje. “Maar ook om een fiets te bekostigen kunnen we helpen. De armoede neemt niet af hè? Gelukkig hebben wij met een aantal bedrijven afspraken kunnen maken, zodat die mensen met een soort voucher een (occasion)fiets aan kunnen schaffen.

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar om te kunnen deelnemen aan de binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving”, zegt Slagter, die zelf aan de wieg stond van de Stichting Leergeld in Delfzijl, Appingedam en Loppersum en er uiteindelijk mede voor heeft gezorgd dat er ook in Westerkwartier een zelfde stichting kwam. En vanaf 1 januari heeft Noordenveld er, mede dankzij de proactieve houding van het bestuur van de stichting, dus ook één. “Daar heeft burgemeester Hoekstra van Leek ook een grote rol in gespeeld hoor! Leek en Noordenveld hebben al een gezamenlijke sociale dienst en een scholengemeenschap, rsg de Borgen. Leergeld in Noordenveld lag daarom best voor de hand, vond hij. Bovendien betekent dat voor ons geen extra overheadkosten. Zo is het eigenlijk ontstaan.”

“Wij willen voorkomen dat kinderen niet aan de kant komen te staan op sociaal, sportief of cultureel gebied. Het is toch vreselijk dat een kind, die al helemaal niets kan doen aan de omstandigheden waarin hij opgroeit, geïsoleerd raakt? Daar moet je niet aan denken. Toch dreigt dat steeds vaker te gebeuren”, weet Slagter die zijn betoog ondersteunt met een ‘Inkomsteneffect-rapportage. Daaruit blijkt ook dat er echt wel mogelijkheden zijn voor gezinnen die het niet breed hebben. Kwijtschelding voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing of riool- en waterschapsbelasting bijvoorbeeld. Of een tegemoetkoming in de zorgkosten. “Er zijn best wel wat voorliggende voorzieningen. Bovendien hebben mensen vaak geen idee waar en hoe ze dat moeten uitzoeken. Daar kunnen we hen bij helpen. Eén van de speciaal daarvoor opgeleide intermediairs van Stichting Leergeld Noordenveld komt op huisbezoek. De intermediairs zijn precies op de hoogte welke mogelijkheden er zijn”, weet Slagter die benadrukt dat gezinnen zich zélf moeten aanmelden. “We zijn bekend bij scholen -basis én middelbaar-, bij huisartsen en de sociale dienst van de gemeente. Mensen kunnen ons via hen op het spoor komen. Een belletje of een mailtje naar onze coördinator Jan Westerlaan , het maakt niet uit.”

Zelf komt Stichting Leergeld aan de euro’s dankzij subsidies –veruit de kleinste bron, weet Slagter- en door gulle gevers, sponsoren dus. “De Rotaryclub in Zuidhorn schonk ons bijvoorbeeld de volledige opbrengst van de Leekstermeer-wandeltocht16.500 euro! Fantastisch toch? De Rotary in Roden heeft ook al een bedrag toegezegd. Verder schrijven we zelf actief fondsen aan. Om goed werk te kunnen doen is er behoorlijk wat geld nodig”, zegt Slagter die nog even onderstreept dat Leergeld uit allemaal vrijwilligers bestaat. Mensen die zich onbezoldigd inzetten voor kinderen die opgroeien in arme gezinnen en daardoor kansen mislopen. “Dat is ook ons voornaamste doel: gelijke kansen voor ieder kind. Zodat ze zorgeloos kunnen opgroeien en zich nooit minder hoeven te voelen omdat hun ouders minder geld hebben.” Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld is te bereiken via 06 1533 7620 of leergeldwk@ziggo.nl