Sport- en preventieakkoord moet zorg voorkomen

RODEN – De gemeente, sportverenigingen en andere initiatieven op het gebied van gezondheid en bewegen hebben op 25 oktober jongstleden het sport- en preventieakkoord getekend. Plaats van handeling was de kantine van VV Roden. De sterkhouders hebben zich verenigd in dit akkoord, het moet de samenwerking bevorderen en goede initiatieven helpen zicht te kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk moet dat de eerstelijns zorg voorkomen.

‘Met dit akkoord willen wij samen met iedereen een belangrijk doel centraal stellen,’ legt wethouder Jeroen Westendorp uit. ‘En daar samen op in zetten.’ Dat doel is een gezond Noordenveld. Om meer mensen aan het bewegen te krijgen en te houden. In het akkoord staat wat de gemeente samen met de maatschappelijke partners wil bereiken met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Zorg is veel meer dan alleen een maar ziekte, daarom ligt er in het verlengde van het sportakkoord, het preventieakkoord.

‘Een uniek akkoord,’ zegt Anne Prins van Sport Drenthe. ‘In andere gemeentes worden er twee verschillende akkoorden gemaakt, maar in Noordenveld maakt men een. Het een staat niet los van het ander.’ Volgens de wethouder wordt er in Nederland 5000 euro per inwoner aan zorg betaald en maar 5 euro aan preventie. Westendorp: ‘Dat moet duidelijk anders. Die balans moet beter.’

 Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is het voor de gemeente een wettelijke verplichting om een gezondheidsbeleid op te stellen. De gemeente Noordenveld wil in deze ook actief sturen op de gezondheid en het welbevinden van haar inwoners. Wat is gezondheid? De gemeente en de partners kijkt niet alleen naar de fysieke gezondheid maar ook naar welbevinden en kwaliteit van leven. Welvaart dus. Daarnaast kan de relatie ook getrokken worden naar het sociaal-maatschappelijk gebied.

‘Het is een prachtig akkoord geworden,’ zegt adviseur lokale sport Anne Prins. ‘Het is echt door, voor en van de inwoners van de gemeente Noordenveld.’ Door middel van verschillende inloopavonden en inspraak vanuit de bevolking is het akkoord samengesteld waar een aantal thema’s en ambities zijn opgesteld. Anne Prins is voorzitter van de kerngroep. Deze club beoordeelt aanvragen vanuit de bevolking. De aanvragen zijn zeer divers. ‘Ik moet echt zeggen dat de kwantiteit en de kwaliteit van de initiatieven in Noordenveld boven gemiddeld is,’ vertelt Prins enthousiast. ‘Ik werk in verschillende gemeentes maar dit viel mij echt op.’ De ambities vanuit de inwoners zijn bijvoorbeeld een leefbaar en inclusief sportklimaat, opbouwen van een gezonde leefstijl, lekker in je vel zitten, inzet van vitale sportclubs en een goede begeleiding in de sport, de inzet van vakkrachten.

Meer bewegen en een betere voeding dus. Belangrijk is vooral dat het voor iedereen moet zijn. Een goed voorbeeld van leuk initiatief vindt Prins het ‘Nijntje Beweegdiploma’ voor iedereen. Alle kinderen in de gemeente Noordenveld moeten het diploma kunnen behalen. In Norg pakte de pilot met het Nijntje Beweegdiploma heel goed uit, vertelt Afien. ‘Het is een programma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)  en past goed binnen het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Noordenveld. Daarin staan een aantal ambities waaronder ‘Jong geleerd, oud gedaan.’ Daar sluit dit project goed bij aan