Sporten met een ‘handicap’

LEEK – Lesley Kram, Demie de Boer, Marloe Ouwinga en Nuria Bismarque volgen de opleiding SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) en in het kader van een examenopdracht organiseerden ze een soort van Paralympische Spelen in Leek. Doel: in beeld brengen hoe het is om te sporten met een beperking. De deelnemers namen deel aan vier spellen: een parcours op krukken, blinde kat, hoogspringen op een been en zittend volleybal. De tweedeklassers van de Lindenborg ervoeren de dag als leerzaam en plezierig. De Jumbo in Leek zorgde ervoor dat de deelnemers in de pauze wat lekkers kregen.