Sprookje van Leek al bijna 70 jaar traditie

LEEK – Elke maandagavond is een groep enthousiaste toneelspelers actief om ook dit jaar in december Het Sprookje ‘Valutasia’ op de planken te brengen. Inmiddels hebben ook de eerste scholen zich weer aangemeld om Het Sprookje met de leerlingen te komen bekijken op 14, 15 en 16 december in de Postwagen. Het Sprookje is een traditie die inmiddels bijna 70 jaar bestaat. Velen zullen het zich nog wel kunnen herinneren, tot 1988 werd het Sprookje jaarlijks opgevoerd in het Corsotheater in Leek. Vanaf 1989 is het verplaatst naar de Postwagen in Tolbert. Met school ging je in een grote bus of op de fiets dan wel lopend naar het theater, waar je met elkaar Het Sprookje ging bekijken. In sommige gevallen speelde er zelfs een juf of meester van je school mee. Nog steeds bestaat de groep vrijwilligers voor een gedeelte uit leerkrachten van het basisonderwijs. Deze vrijwilligers verzorgen met elkaar een toneelvoorstelling. Een deel als speler maar ook zijn er vrijwilligers voor het decor, de kleding, de schmink en het licht en geluid etc. In Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ kunnen zij natuurlijk altijd extra helpende handen gebruiken. Dus wie zin en tijd tijd heeft om de handen eens lekker uit de mouwen te steken, mag dat laten weten via jongenjolig@hotmail.com.