Stagejaar ten einde

NORG – Voor Dani Nieborg uit Roden en Kymani Hof uit Leek zit het stagejaar bij Welzijn in Noordenveld locatie Norg dit schooljaar erop. Begin dit jaar werden er tussen WiN en Praktijkschool De Esborg uit Roden contacten gelegd die het voor de leerlingen mogelijk maakt om ook in Norg bij WiN in De Brinkhof stage te lopen. Van beide kanten beviel dit prima en ook voor komend seizoen zijn nieuwe stagiaires weer welkom.

Dani Nieborg: ‘We hebben veel gedaan in het afgelopen jaar. Helpen bij een verhuizing, in tuintjes gewerkt bij ouderen die dat zelf niet meer kunnen, oud papier opruimen, pijlen van een wandeltocht schoongemaakt, ontbijtjes bezorgen bij zieke mensen en heel veel losse klusjes.’

Het was meester Jan van der Tuin die de twee stagiaires elke week van Roden naar Norg bracht. De stagetijd is voor leerlingen van Praktijkschool De Esborg erg belangrijk. Vanaf het eerste jaar lopen de leerlingen stage bij maatschappelijke organisaties. Als leerlingen 15 jaar zijn gaan ze regulier en vaker stagelopen dan 1 dagdeel per week. Een school als De Esborg kiest er bewust voor om leerlingen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met de samenleving door middel van stages.

Deze donderdagochtend werd er met tuinvrijwilliger Dirk gewerkt in de voortuin van mevrouw van Achteren. Zij kan niet meer goed bukken en daarom wordt het onkruid wieden een stuk lastiger. ‘Ik ben gelukkig met deze hulp. Zij hebben goed gewerkt,’ laat mevrouw van Achteren tevreden weten.

Ook Kymani Hof bevalt de stage uitstekend. ‘We hebben altijd genoeg te doen. We leren er ook van. En als er even niets te doen is kunnen we even op onze mobiel kijken en een kop thee drinken. Volgend schooljaar hoop ik dat ik weer in Norg bij Bob Hulshof en Femma Bezu terecht kan,’ zegt hij.