Stand van zaken Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek

    LEEK – Op 16 juni hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen besloten om Provinciale Staten voor te stellen een besluit te nemen om het busvervoer tussen Leek en Groningen te verbeteren. Hiertoe is op 1 april 2015 door de gemeenteraad van Leek een maatregelenpakket vastgesteld. De maatregelen, die betrekking hebben op 19 locaties in de gemeente Leek, variëren van het verbeteren van de kwaliteit van bushaltes tot de aanleg van een nieuwe afrit voor de bus vanaf de A7, vanuit de richting Groningen.

    Met de realisatie van de maatregelen is veel geld gemoeid. Een belangrijk deel van dat geld is al toegezegd in de vorm van subsidies. In september 2015 nemen Provinciale Staten van Groningen naar verwachting een definitief besluit over de realisatie van het project HOV Leek en de toekenning van de laatste financiële middelen. Om dit najaar een vliegende start te kunnen maken met (de voorbereiding van) de realisatie wordt in de tussentijd onder andere gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Dit bevat een planning van de werkzaamheden die in de periode 2016 – 2018 uitgevoerd worden.

    Als Provinciale Staten in het najaar van 2015 instemmen met de realisatie van het project HOV Leek worden de 19 maatregelen verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking wordt de omgeving betrokken. Na de zomervakantie wordt hierover meer duidelijkheid geboden. In 2016 gaat de eerste schop de grond in. Meer informatie is te vinden op: www.regiogroningenassen.nl