Stapt Noordenveld uit de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer?

Enigszins aan de late kant, maar in de raadszaal te Roden werd afgelopen week een statement gemaakt tegen de Nashville-verklaring. Voor de raadsleden prijkten kleine regenboogvlaggetjes, om uit te stralen dat Noordenveld solidair is met alle LGBT’ers in Nederland. Een ideetje van duofractie PvdA/GroenLinks, gedragen door de rest van de raad. Daar was Anita van der Noord op de dinsdag voor de vergadering overigens nog niet zo zeker van. Gemeentebelangen schijnt het nogal vreemd te hebben gevonden dat deze actie zonder aankondiging op poten werd gezet en voelde zich zelfs ‘voor het blok gezet’. Je kunt er van alles achter zoeken, maar uiteindelijk is het een onschuldige blijk van solidariteit. Om dan te roepen dat je voor het blok wordt gezet, is een beetje flauw.

Bijzonder vond ik het debat in de raad over de 60.000 euro aan subsidie voor Tennisvereniging Norg. Zij willen twee padelbanen aanleggen en daar is haast bij geboden. Waarom? Omdat de vereniging de leden ziet afnemen en omdat het een goed, toekomstbestendig plan betreft. Aldus Jeroen Westendorp. Vanuit de raad waren er nogal wat bedenkingen. Wordt hier wel een integrale afweging gemaakt? Moeten we als raad niet wachten op het verschijnen van het Integraal Sportaccommodatie plan (ISAP)? Komen andere verenigingen nu niet snel op de gemeentelijke deur bonzen? Westendorp wist de raad gerust te stellen. ‘Dit plan is niet met stoom en kokend water gemaakt’, sprak hij. Namens Lijst Groen Noordenveld vroeg Femke Knoop zich af of Noordenveld er – met deze forse investering – wel voor wordt gewaakt om niet over het budget heen te gaan. ‘Er is een uitgangspunt qua budget, maar wat nou als er veel verenigingen met een plan zijn?’, vroeg Westendorp hierop aan de raad. ‘Wat gaat u dan als raad doen? Dat is aan u.’ Ondanks de twijfels bij de partijen, werd de subsidie toch toegekend. TV Norg mag zich gelukkig prijzen met deze steun.

Na het behandelen van dit sportieve onderwerp, werd het serieus. Over het afgelopen jaar is er een financieel tekort van zes ton geregistreerd in het publiek vervoer. Op een begroting van acht ton, is dat een gigantische overschrijding. Al langer is er kritiek op deze gemeenschappelijke regeling, want het publiek vervoer verloopt alles behalve goed. VVD’er Robert Meijer pleitte ervoor te kijken naar andere mogelijkheden. ‘Gezien het verleden met gemeenschappelijke regelingen, zou ik sterk overwegen hieruit te stappen’, zei hij. Ook Henk Koekkoek (LGN) vindt dat er goed moet worden gekeken naar een andere oplossing. ‘We moeten denken in het belang van de inwoners van Noordenveld. Moeten wij wel in deze regeling blijven?’. Rikus Koopman (Gemeentebelangen) waakt voor overhaaste beslissingen. ‘Ik weet niet of het handig is om er nu direct uit te stappen’, zei hij. Meijer bleef echter stellig en sprak over het ‘indammen van een logge, lompe organisatie’. Wordt vervolgd.

Over dan naar de Vluchtheuvel. Vier zienswijzen werden er ingediend op de plannen die nu voor liggen. Ook werd er ingesproken tijdens de raad en wel door de heer Bruinsma. Hij sprak namens de familie Hoeksema, die nabij de Vluchtheuvel wonen. Geen spierballentaal of schuimbekkerij: nee, Bruinsma liet weten heel blij te zijn dat er wat gaat gebeuren op het terrein van de voormalige Vluchtheuvel. Het enige wat nu wordt gevraagd is om een bepaald gebouw op een iets andere plek te zetten. Van de totale oppervlakte wordt slechts dertig procent bebouwd, maar de grenzen van de kavel worden opgezocht. Daar kunnen omwonenden nog wel eens last van krijgen. Bruinsma vroeg of het mogelijk was om te kijken naar een aanpassing van het bestemmingsplan. De gemeenteraad stond hier open voor. Uiteraard is het aan de eigenaar zelf hoe hij het gebied gaat indelen, maar dergelijke opmerkingen kunnen zeker worden meegenomen. Er werd zeer welwillend meegedacht en het lijkt me stug dat de invulling van het terrein verzandt in een potje moddergooien. Inspreken zoals het hoort: op een correcte manier laten zien waar enkele knelpunten zitten en openstaan voor andere meningen.

U leest het: er werd genoeg nuttigs besproken afgelopen week. Een goede vergadering, zoveel is duidelijk. Toen er over het Integraal Veiligheidsplan werd gesproken, liet Willenborg (CDA) nog optekenen dat hij blij is in een gemeente te wonen waar niet wordt geëxperimenteerd met XTC en GHB. Daarmee doelde hij op een voorstel in de Tweede Kamer van GroenLinks, waarbij wordt gesproken over het reguleren van de markt. Tot slot nog een paar versprekingen en dit keer – het is een wonder – geen enkele van Koopman. Moeilijk blijft de naam van Menne Kamminga  (CU). Hij werd door zowel Willenborg als raadscommissievoorzitter Ten Hoor ‘Mennega’ genoemd. Burgemeester Klaas Smid noemde Richard Veurman steevast ‘Veuring’. O ja, en de VVD barstte nog in lachen uit toen een raadslid meldde dat hij ‘geen beurt kreeg’. Humor om te lachen.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema