Start gezamenlijk woonlasten- onderzoek door zes woningcorporaties

REGIO – Kunnen huurders nog rondkomen? Welk deel van hun inkomen zijn huishoudens kwijt aan woonlasten? Om daarachter te komen, starten zes woningcorporaties een grootschalig woonlastenonderzoek. Het onderzoek is een initiatief van Actium, De Volmacht, Domesta, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun huurdersverenigingen. Advies- en onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert het onderzoek uit. Het onderzoek start op 14 juni 2014. De Nederlandse Woonbond is nauw betrokken bij het onderzoek. Sylvo Gaastra van de Woonbond: “Wij zijn groot voorstander van een woonlastenonderzoek als dit. Wanneer huurdersorganisaties en woningcorporaties goed inzicht hebben in de huur- en woonlasten van huurders zijn zij beter in staat om overeenstemming te bereiken over het huurprijsbeleid.”
Voor dit onderzoek worden in totaal 42.000 huishoudens benaderd. Huurders die meedoen, krijgen vragen over hun woonlasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen), zaken waarop men bezuinigt en vragen over hun woning. Deelname aan het onderzoek is anoniem.
Met dit onderzoek willen de zes woningcorporaties en hun huurdersverenigingen inzicht krijgen in de woonlasten van huurders in verhouding tot hun inkomen. Het uitgangspunt is om het wonen voor de doelgroep betaalbaar te houden. De uitkomsten van het onderzoek vormen daarom straks een belangrijk agendapunt in de overleggen tussen woningcorporaties, gemeenten en haar huurdersverenigingen. De uitkomsten worden na de zomer verwacht.