Startdocument Norgerduinen moet zorgen voor ‘Wow-effect’

NORG – Wethouder Kosters van de gemeente Noordenveld is blij met de visie op de Norgerduinen. “Ik ben bijzonder trots op het plan wat er nu ligt voor de Norgerduinen. Ik beschouw het als een mijlpaal die door een prachtig interactief proces tot stand gebracht is. Het is vooral aan de inzet en de vasthoudendheid van de betrokkenen te danken dat we ons nu koploper kunnen noemen met de door ons gemaakte Visie op de Norgerduinen.” Het college verzoekt de raad 50.000 euro beschikbaar te stellen en gaat ervan uit dat er door cofinanciering nog eens 100.000 euro van betrokken partijen komt.

Permanent wonen

“Deze visie kan uitgroeien tot een duurzame oplossing voor een gebied waar vele belangen spelen en waar verder gekeken is dan wel of niet permanent wonen,” aldus wethouder Kosters. “De kansen om verschillende waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden zijn door de deelnemers met beide handen aangegrepen en verwoord in een heldere visie.”

‘Wow’-effect

“Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld is ervan overtuigd dat we met dit startdocument een ‘Wow’effect bij de gedeputeerde bereiken,” gaat Kosters verder. “Het verhaal van het gebied is het verhaal van de bewoners en eigenaren en gebruikers. Hoe ze hier mee om willen gaan valt te lezen in de visie op het gebied. Het blijft een uitdaging om elkaar vast te houden, ook de komende jaren, bij de uitvoering van de visie. Het akkoord van de gemeenteraad en van de provincie geeft de betrokkenen weer de nodige motivatie om de gemeenschapskracht verder uit te bouwen.”

Klik hier voor het eindconcept Expeditie Norgerduinen.