Steeds meer ontmoetingsplekken voor ouderen

NOORDENVELD – Welzijn in Noordenveld (WiN) heeft het afgelopen jaar op verschillende locaties in de gemeente Noordenveld ‘Trefpunten’ geopend waar met name ouderen terecht kunnen voor inloop en ontmoeting. “Gewoon binnenkomen, zonder opgave vooraf, voor een gezellig samenzijn, ontmoeting met anderen, een praatje maken en zo contacten opdoen,” geeft sociaal werker Hennie Verbeek – de Jong aan. “Als daaruit voortkomt dat je vervolgens aansluit bij een andere activiteit van WiN of een andere organisatie, dan is dat alleen maar mooi.”

Zo is er in Roden een weekprogramma van activiteiten in de Scheepstraschool, sportcentrum De Hullen, Buurthuis De Dobbe, De Bomenburcht en muziekcentrum Het Akkoord.  In Een werd eind augustus een Trefpunt voor ouderen in dorpshuis MFA De Schans geopend. Wekelijks is er op de woensdagochtend een koffie-uurtje. In Veenhuizen is er een samenwerking met Bij de Buren en in Norg zijn er op twee ochtenden en drie middagen activiteiten specifiek voor ouderen. In andere dorpen zijn dergelijke ontmoetingsactiviteiten inmiddels in voorbereiding of gaan binnenkort van start.

Welzijn in Noordenveld sluit hiermee aan op de uitkomst van het project Wij Buurten. Door middel van enquêtes en gesprekken werd aan inwoners van de gemeente gevraagd wat zij nodig hebben om met plezier in hun buurt te (blijven) wonen. Er bleek grote behoefte te zijn, met name bij kwetsbare ouderen, aan plekken om gezellig samen te komen of mee te doen met laagdrempelige activiteiten.

Hoewel de aandacht vanuit het project WiJ Buurten vooral gericht is op kwetsbare ouderen, is iedereen welkom om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten. Eenzaamheid, weinig contacten hebben en aansluiting missen bij de samenleving is van alle leeftijden.

Op 14 september opende Trefpunt Scheepstra feestelijk haar deuren. Wekelijks doen deelnemers aan De Creabea’s-club daaraan handwerken. WiN medewerker Jisca van Son legt uit: “We wilden een laagdrempelige activiteit in de Scheepstraschool creëren waar iedereen zich thuis voelt. We richten ons op iedereen, maar vooral ouderen zijn welkom. Zo voorkomen we eenzaamheid en geven ouderen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en contacten op te doen.”

Er op uit
Een ouderenactiviteit die al enige jaren loopt is de Seniorenclub Brinkhof in Norg. Vanuit Welzijn in Noordenveld is Gert van der Waal hierbij als begeleider actief.  “Elke week gaan we iets actiefs doen. Stoelgymnastiek, bingo, iets creatiefs of er op uit. We hebben inmiddels een vaste groep van ongeveer vijftien personen. Ik vind het gewoon hartstikke mooi werk om als begeleider samen met vrijwilligers deze groep te ondersteunen. Ik leg contacten, maak een praatje en leg verbindingen tussen deelnemers. Het is gewoon goed om te zien dat deelnemers groeien in hun zelfstandigheid en weer nieuwe sociale contacten opdoen.” Liny Oosting komt wekelijks naar De Brinkhof. “Ik ben 91 jaar, ik woon alleen en nog zelfstandig. Ik red mij wel, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. En alleen zijn verveelt snel. Als het regent kan ik geen kant op, dan komen de muren op mij af. Via Icare en WiN ben ik terecht gekomen op de Seniorenclub. Elke week word ik opgehaald door vrijwilligster Janke en dan gaan we koffiedrinken en met elkaar praten. Het mooiste is dat ik mijn verhaal van de afgelopen week kan vertellen en naar anderen kan luisteren. Voor mij is dit een van de weinige momenten in de week dat ik er op uit ben.”

Afgelopen week was er een excursie naar de Tuin van de Tijd in Bunne. Ginie Groenwold is een vaste bezoekster van de Seniorenclub en komt oorspronkelijk uit Bunne. Een lijntje met haar vroegere buurvrouw en een excursie was snel geregeld. “Kijk”, zegt Gert van der Waal. “Het is mooi als deelnemers uit de groep dit zelf allemaal gaan regelen. Dat geeft betrokkenheid en aan de reacties van vandaag merk ik dat deze excursie aanslaat.” In de Tuin van de Tijd werden door Femke van Dam en Wim Klein Haneveld enkele voorbeelden benoemd van hun kunstwerken die met de tijd te maken hadden. Een rondleiding in de tuin door de beeldend kunstenaar liet bootvormen van keien zien, torenconstructies van papier, spiegelsculpturen en een ondergrondse animatiefilm over het ontstaan van het landschap in Noord-Nederland.  De expositie van Land Art bood een bijzondere beleving van natuur en landschap.

Wie belangstelling heeft kan gewoon even contact opnemen met WiN 050 3176500.

Goed om te weten:

•             Je komt net wonen in een dorp en wil eens nader kennismaken met wat er allemaal te doen is. Welkom!

•             Je woont zelfstandig en wil er af en toe eens tussenuit voor een praatje. Welkom!

•             Je koersbalclub houdt op te bestaan en wat nu te doen. Welkom!

•             Je bent Nieuwkomer en wil regelmatig eens Nederlands spreken met buurtgenoten. Welkom!

•             Je bent mantelzorger en wilt eens per week de zinnen verzetten. Welkom!

•             Je voelt je eenzaam omdat je (te) vaak aan huis bent gekluisterd. Welkom!

•             Je wilt buurtgenoten ontmoeten. Welkom!

•             Je wilt iets voor een ander doen. Welkom!