‘Steengoed wonen in Een’ wil betaalbare woonzorgwoningen

Voormalige school De Regenboog wordt gesloopt

EEN – Initiatiefgroep ‘Steengoed wonen in Een’ heeft het plan opgevat om locatie ‘De Regenboog’ in het dorp te ontwikkelen. Op de locatie van de voormalige school is volgens de groep plaats voor tussen de tien en vijftien zogenaamde woonzorgwoningen. De gemeente Noordenveld zal binnenkort in de persoon van wethouder Gerrit Alssema een concept intentieovereenkomst met de initiatiefgroep tekenen. Ondanks de mooie plannen is de haalbaarheid nog allesbehalve zeker.
De initiatiefgroep is al vanaf het begin van dit jaar met het plan bezig. De appartementen moeten betaalbaar worden, de voorkeur gaat uit naar een ‘hofjesmodel’ en parkeren zal aan de overkant van de straat moeten gebeuren. De gemeente steunt het initiatief en bovendien is gemeentelijke samenwerking vaak een katalysator voor andere partijen om mee te doen en te investeren. ‘Steengoed wonen in Een’ zal in een stichtingsvorm worden gegoten. Ondanks het feit dat de gemeente aanvankelijk in het midden liet het initiatief te steunen, heeft de initiatiefgroep al heel wat voorwerk gedaan. Zo is al gesproken met omwonenden. In die gesprekken is vooralsnog geen wanklank gevallen. Aanvankelijk leek het Noordenveld een beter idee om de appartementen te realiseren in de school. Het pand is weliswaar geen monument, maar wél karakteristiek voor het dorp. Die plannen zijn echter niet haalbaar. Verbouw van de school is veel te duur. En dus gaat het pand tegen de grond, in elk geval voor december van dit jaar nog.

Omwille van de realisatie van de woonzorgwoningen zullen drie (zieke) bomen gekapt worden. Aan de westzijde van het plan zal als compensatie een nieuw groenplan gerealiseerd worden. Vorige maand sprak de initiatiefgroep ook met Actium. Ook zij staan niet onwelwillend tegenover de plannen, maar kunnen zich nog terugtrekken, bijvoorbeeld als de financiële haalbaarheid onzeker wordt. Prima plannen dus, maar aan het al dan niet doorgaan kleven nog de nodige haken en ogen. Zo passen woonzorgwoningen niet in het geldende bestemmingsplan. Ook de aan de overkant van de straat aan te leggen parkeerplaatsen passen niet in het nu vigerende bestemmingsplan ‘groen’. Bovendien is deze groenstrook ooit na overleg met bewoners van de Veldkampen tot stand gekomen. Met die mensen zal dus ook moeten worden gesproken. Ook de financiële haalbaarheid van de plannen zijn nog niet uitgewerkt. Wel wordt onderzocht of men in aanmerking komt voor de subsidie ‘Vitaal Platteland’ van de provincie Drenthe. Dat geld kan eventueel als dekking voor de onderzoekskosten gebruikt worden. Zeker is dat de komende tijd spijkers met koppen geslagen worden. Er zal frequent overleg plaatsvinden. In november van dit jaar moet duidelijk zijn of de realisatie van de appartementen mogelijk is.