Steungroep Verlies en Rouw van Humanitas Noordenveld gaat los‘Iemand kan alleen geholpen worden als hij geholpen wil worden’


RODEN  – De vrijwilligers van Humanitas moesten er even over nadenken, een Steungroep Verlies en Rouw. Niet dat ze het zelf niet zagen zitten, maar zouden de inwoners van Noordenveld het wel zien zitten? Zouden mensen niet het gevoel hebben dat ze hun problemen beter zelf op kunnen lossen, zonder hulp van buitenstaanders?
Jan Tinge, stoppend coördinator van de werkgroep verlies en rouw, vertelt: ‘Voor de Corona zijn we eens bij een verlies en rouwgroep in Norg wezen kijken, en daar was erg veel belangstelling voor. Toen kwam Corona, en nu hebben we het in januari eindelijk opgepakt. En inmiddels zijn we los. We hebben al redelijk veel aanmeldingen. Tot nu toe werken we individueel, nog niet in groepen.’
Heimen Pijlman gaat Jan vervangen als coördinator. ‘Ik werkte al als begeleider, maar daar komt nu een coördinerende taak bij. De steungroep helpt mensen bij rouw als ze iemand verloren hebben. Het gaat hier vooral om luisteren. Het is niet de bedoeling dat je je eigen ellende gaat ventileren. Je luistert en laat mensen hun verhaal doen. Mensen praten makkelijker met een vreemde dan iemand die ze kennen, er is geen verhouding, we kennen de situatie niet en hebben geen mening. En er zit geen tijdslimiet aan, we komen zo lang het nodig is.’
Eventueel kan er doorverwezen worden naar een andere groep. ‘Als we iets signaleren kunnen we daarop inhaken. Bijvoorbeeld eenzaamheid, daar hebben we het vriendschappelijke huisbezoek voor. Doorverwijzen is een groot woord, we adviseren.’ Jan vertelt dat vrijwilligers niet zomaar het diepe ingegooid worden. ‘Eerst krijg je een training. En het liefst werken we met ervaringsdeskundigen, dus mensen die zelf ook iemand verloren hebben en weten wat dat inhoudt. Je moet over empathie beschikken en je moet je kunnen inleven. Daarbij moet gezegd worden dat de vrijwilligers zich niet als therapeut mogen opstellen.’
Mensen die steun willen hebben kunnen zich aanmelden, waarna een huisbezoek volgt op afspraak. ‘We gaan dan een vragenlijst na. Zo vragen we bijvoorbeeld wat iemand wil, of diegene liever met een man of een vrouw praat.’
Heimen vult aan: ‘We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden via de website. Mensen die graag met iemand willen praten over het verlies van een dierbare, kunnen zich aanmelden via mail: verliesenrouw.noordenveld@humanitas-noord.nl of bellen naar: 06-38298005.’