Steunmaatregelen aan Drentse ondernemers verlengd

NOORDENVELD – In maart hebben de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe gezamenlijk een pakket aan extra maatregelen samengesteld voor ondernemers, ZZP-ers en organisaties. Deze maatregelen worden verlengd.

Bij ons is niet van alle maatregelen even veel gebruik gemaakt. Toch vinden wij het belangrijk om samen met de andere Drentse gemeenten op te trekken zodat er geen lokale verschillen ontstaan.

De 10 maatregelen op een rij

 1. Facturen worden snel betaald
  We betalen zo snel mogelijk, het liefst binnen 7 dagen.
 2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen 
  Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen.
 3. Vorderingen op bedrijven worden opgeschort
 4. Beheersvergoedingen voor onder andere schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen wordt doorbetaald 
 5. Subsidies voor evenementen en activiteiten die niet doorgaan: als er onvermijdelijke kosten zijn gemaakt, vorderen we het deel van de subsidie niet terug dat gebruikt wordt voor de dekking van de onvermijdelijke kosten. De aanvrager moet hiervoor wel een verzoek indienen en financiële verantwoording afleggen
 6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen
 7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten
  Supermarkten mogen open op zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur en van maandag tot en met zaterdag open vanaf 7:00 uur. Dit zorgt voor een bredere spreiding van het winkelend publiek.
 8. Venstertijden bevoorrading gelden niet
  Hierdoor kan een optimale bevoorrading plaatsvinden.
 9. We gaan door met zoveel mogelijk lokaal en regionaal inkopen
 10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit