Steunpakket voor culturele sector Noordenveld

NOORDENVELD – Culturele instellingen in onze gemeente die schade hebben als gevolg van coronamaatregelen kunnen extra subsidie aanvragen. De subsidie wordt verdeeld op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt.’ Er is een maximaal budget per deelregeling beschikbaar. Vanaf donderdag 5 november tot en met 31 december 2020 kan de subsidie worden aangevraagd.

Kleine verenigingen zoals zangkoren, toneelverenigingen en historische verenigingen  kunnen maximaal 300 euro per instelling aanvragen. Dit is als blijk van waardering.

Overige, middelgrote, culturele instellingen kunnen maximaal  2500 euro per instelling aanvragen. Dit is voor de geleden omzetschade als gevolg van de coronacrisis.

Voor grote culturele instellingen die jaarlijks een gemeentelijk subsidie ontvangen van meer dan 50.000 euro. Deze instellingen kunnen een bijdrage van maximaal 20.000 euro per instelling aanvragen. Ook op basis van de geleden omzetschade als gevolg van de coronacrisis.

Succesvolle lobby levert extra geld op

Wethouder van cultuur Alex Wekema: “De gemeenten hebben hard gelobbyd bij de rijksoverheid voor extra geld voor de culturele sector in onze gemeente die het nu zo moeilijk heeft. Ook Noordenveld heeft dat nadrukkelijk gedaan. Dat heeft succes gehad. Er is extra geld door onze gemeente ontvangen en dit geld stellen wij nu beschikbaar via deze regelingen. We hopen dat op deze manier zo evenwichtig mogelijk te doen.

Het college van burgemeester en wethouders vindt het heel belangrijk dat cultuur in de gemeente overeind blijft. Het is belangrijk dat onze inwoners kunnen blijven genieten van musea, voorstellingen, concerten en beeldende kunst én zelf ook cultureel actief kunnen blijven. Misschien nu wat minder, maar straks hopelijk weer des te meer. Ook voor onze economie en het toerisme is cultuur van fundamenteel belang.”

Meer  informatie over de regelingen en de aanvraagprocedure