Stichting ‘Cultureel Verschanst’ een feit

Een Schans ondertekening

EEN – Op de Zwartedijksterschans in Een werd woensdag de oprichtingsakte van de stichting ‘Cultureel Verschanst’ getekend. Doel van deze stichting is om op de Zwartedijksterschans verschillende culturele manifestaties te organiseren. Daarbij wordt gestreefd naar samenwerking tussen verenigingen uit Drenthe, Groningen en Friesland. Tenminste één keer in de vijf jaar wil de stichting een openluchtspel organiseren waaraan leden van de toneelverenigingen uit de dorpen Een, Haulerwijk en Zevenhuizen zullen meewerken. In de afgelopen maanden hebben een zestal inwoners uit deze plaatsen elkaar gevonden om invulling te geven aan deze doelstelling. Inmiddels is er een datum vastgesteld voor het eerste openluchtspel. Om de samenwerking tussen de drie noordelijke provincies te bevorderen zullen regionale politici worden benaderd om het comité van aanbeveling te vormen. Eric van der Bilt, directeur van Het Drentse Landschap, is gevraag de functie van beschermheer van de stichting te vervullen. Hij heeft deze post ondertussen aanvaard. Woensdag werd ten overstaan van notaris Herman Holland de stichtingsakte getekend.