Stichting De Dobbe werkt aan overname van het activiteitencentrum

Roden De Dobbe

‘Zodra we onszelf kunnen bedruipen zijn we er klaar voor’

RODEN – Nu nog is cultureel centrum De Dobbe aan de Koerskamp eigendom van de gemeente. Maar als het aan beide partijen ligt, verandert dat. Noordenveld wil er, net als van veel andere culturele centra, wel af. De stichting wil de boel, mits ze zichzelf met de huurinkomsten kunnen bedruipen, overnemen. Zover is het nog niet, maar de voorbereidingen zijn er wel.

Het loopt al een tijdje, de plannen van de gemeente om het centrum af te stoten. Het beleid is dit soort instellingen steeds meer te privatiseren. Zij deed het cultureel centrum twee jaar geleden een voorstel. Voor het symbolische bedrag van één euro mag het van de hand. Toen was er echter nog niets om aan over te dragen. Daarom werd een werkgroep in het leven geroepen, die in november vorig jaar omgezet is in Stichting De Dobbe. De stichting beheert het gebouw, reguleert de bezetting door de verschillende verenigingen en stuurt activiteiten aan. Nu al neemt de stichting steeds meer taken van de gemeente over, met de bedoeling om het gebouw straks helemaal over te nemen. Samen met het verhuurloket van de gemeente zitten voorzitter Dies Verschuure, secretaris Hans Dales en penningmeester Anneke van der Steeg van Stichting De Dobbe regelmatig om de tafel om inzicht te krijgen in huuropbrengsten en de vaste kosten van het pand. Verschuure: “Ons doel is om continuïteit in de opbrengsten te creëren, zodat we de energie- en onderhoudskosten zelf kunnen betalen. We hoeven geen winst te maken, maar het moet wel kostendekkend zijn. De gebruikers van De Dobbe zitten nog niet op het genormaliseerde huurniveau. We hebben er vier jaar voor uitgetrokken, daarvan zijn er nu twee om. Het eerste jaar betaalden gebruikers 25 procent van de huurprijs, nu is dat 50 procent en dat willen we gefaseerd naar 100 procent brengen.” Volgens Dales is er al behoorlijk wat georganiseerd. “We hebben een vijftal commissies benoemd: voor onderhoud, horeca, activiteiten, jeugd zijn er aparte commissies én is er een controlecommissie aangesteld. Die laatste moet erop toezien of de besluiten die genomen zijn ook uitgevoerd worden. Daarnaast zijn er meer huurders in perceel gekomen, is er contact gelegd met sponsoren en, misschien wel het belangrijkst, we hebben een toekomstvisie ontwikkeld. En twee van onze vrijwilligers, ex-PTT’ers, hebben het centrum inmiddels behoorlijk opgeknapt. De biljartzaal is aangepakt en de boel is opgeschilderd. Gelukkig hebben we een aantal heel goede vrijwilligers. Daar ben ik zó trots op! Het materiaal is betaald uit het potje dat we hebben gekregen van stichting WIN. Natuurlijk willen we het pand onder zo gunstig mogelijke voorwaarden overnemen. Voor één euro, en we willen het liefst óók nog wat geld voor onderhoud en het energiezuinig maken van het pand. Een soortgelijke constructie als de school in Roderesch zeg maar. Het begin is er. Als de cijfers gunstig lijken, zijn we er klaar voor!”, aldus de enthousiaste secretaris.