Stichting Mariahoeve voorziet al jaren in klassieke behoefte

‘Er is een groeiende belangstelling voor klassieke muziek’

PEIZE – De coronacrisis heeft rigoureus een streep door het culturele seizoen gezet. Toch kijkt eenieder vooruit, want stilzitten heeft geen zin. Dat weet men ook bij de Stichting Mariahoeve, verantwoordelijk voorde Mariahoeveconcerten. Ton Le Coultre, medeoprichtster en bestuurslid van die stichting, is alweer drukdoende met seizoen 2021/2022. ‘De maand september zit dan alweer volgeboekt.’

 Gezeten in de prachtige tuin aan de Lageweg is het goed toeven. Het coronavirus lijkt zowaar ver weg. Geen wonder dat Ton het hier, samen met Henk Janssen, uitstekend naar haar zin heeft. Ton is thuis in het muziekonderwijs en geeft nog steeds les. Dat gaat nu op een andere manier dan voorheen. ‘De volwassenen komen hier momenteel niet’, zegt ze. ‘De kinderen ben ik, ook fysiek, les blijven geven. Al doe ik dat ook niet in grote groepen.’ De versoepeling maakt het eenvoudiger voor Ton om de lessen op de vertrouwde manier te geven. ‘Via videobellen heb ik een aantal lessen kunnen geven. Soms ging dat nog verrassend goed, maar het is verre van ideaal.’

Ton groeide op met muziek. Het was onderdeel van haar opvoeding. Dat ze later het conservatorium in Groningen zou afronden, mag dan ook geen grote verrassing zijn. Ze werd onderwijzeres en ging aan het werk in Oldehove en Peize, waar ze vakleerkracht muziek en AMV/blokfluitdocent werd. Inmiddels is ze dus al jaren muziekleerkracht in dienst van de gemeente Noordenveld. ‘Aanvankelijk waren die muzieklessen gratis. Dan was ik soms net een verkapte oppas’, lacht Ton. ‘Nu is het niet meer gratis. Aan de ene kant krijg je nu kinderen die ook écht iets willen leren, maar aan de andere kant was het ook leuk om kinderen die niets met muziek hadden ermee in aanraking te laten komen.’

Ton geeft onder andere blokfluitles. ‘De blokfluit is mijn instrument’, zegt ze, terwijl ze een gigantische blokfluit erbij pakt. ‘Dit vinden de kinderen prachtig om te zien. Zo’n grote blokfluit, dat maakt nogal indruk.’

De vrolijke muzieklerares is niet de enige in het gezin die iets met mooie klanken  heeft. Zo is Henk eveneens liefhebber van klassieke muziek, dochter Floor maakt onder andere deel uit van het duo Le Coultre & Van Hees en zoon Toon is een zeer goede amateur jazzsaxofonist. ‘Mijn dochter kan nu geen optredens geven. Zij zit straks zeven maanden zonder inkomen’, zegt Ton. Omdat zij samen met Henk de Mariahoeveconcerten regelt, hebben ze veelvuldig contact met andere muzikanten. Dat zij het de komende tijd lastig gaan krijgen, staat buiten kijf.

Op 18 april en 24 mei stonden er nog concerten op de planning van de Stichting Mariahoeve. Door die optredens kon helaas een streep. Wel werd eind februari nog een concert georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding. ‘Dat was een er aangrijpende bijeenkomst’, vertelt Henk. Zo werd een muziekstuk opgevoerd wat is geschreven in een concentratiekamp. Henk zelf droeg nog een stuk voor over een herinneringstableau in de Kerk van Peize. ‘De bezoekers waren zeer onder de indruk. We zijn dan ook blij dat dit concert tenminste nog doorgang kon vinden.’

Het zijn juist zulke bijzondere concerten die maken dat de Stichting Mariahoeve bestaansrecht heeft. De stichting voorziet namelijk in een behoefte. ‘Als wij een concert in de kerk regelen, dan zit deze vaak vol’, aldus Ton. ‘En dat geldt ook voor de kleinere concerten die wij hier aan huis organiseren. Er is dus zeker behoefte aan. En de belangstelling groeit nog steeds!’

De concerten zijn dan ook telkens van hoge kwaliteit. ‘De hele goede muzikanten, kosten vrij veel geld’, aldus Ton. ‘Een deel van dat bedrag kunnen we uit de kaartverkoop dekken. Maar we zijn natuurlijk niet voor niets een stichting. Soms proberen we met andere podia een combinatie te maken, zodat het voor de muzikanten (die vaak uit het westen komen) interessanter is om hierheen te komen.’

Voor volgend jaar staan er alweer een aantal concerten op het programma. Toch is het afwachten geblazen, zegt Henk. ‘We moeten kijken hoe we er dan voor staan, ook financieel. Ons probleem is dat we thuis 50 man kunnen ontvangen en in de kerk 100. Dat is eigenlijk nét te weinig om de kosten van zo’n concert te dekken.’

Toch gaat de Stichting Mariahoeve stug door. ‘Er is duidelijk behoefte aan’, zegt Ton. ‘Ook de jeugd willen we daar bij betrekken. Zo hebben we al schoolprojecten gehad waarbij kinderen kennismaakten met Mozart, maar ook door middel van poëzie en rap met klassieke muziek in aanraking kwamen. Daar krijg je energie van!’