Stichting Overleven Noordenveld steunt kindertehuis in Tanzania

NORG – Sinds 2010 is Laura Melchior uit Norg betrokken bij het kindertehuis Watoto Wetu Tanzania in Dar es Salaam te Tanzania. Haar dochter Linda liep daar toen stage en zij ging op bezoek. De vele gesprekken die ze daar voerde met, onder andere, de adjunct directeur van het tehuis maakte haar zo enthousiast dat ze besloot het tehuis en de kinderen te gaan helpen. Het tehuis zet namelijk erg in op onderwijs aan de kinderen.
Met een koffer vol souvenirs ging ze die eerste keer naar Nederland terug. Familie, vrienden en collega’s kochten die en zo was de eerste vijfhonderd euro bijeen gespaard. In 2011 zocht de basisschool in Bovensmilde, waar Laura toen werkte, een goed doel voor de sponsorloop. Dat was snel gevonden. Er werd een mooi project van gemaakt en de kinderen liepen meer dan drieduizend euro bij elkaar! Dat geld kon Laura twee weken later al naar Tanzania brengen. In de twee weken dat ze er toen was is er van alles gemaakt en gekocht. Er zijn onder andere schoolbanken en bedden gemaakt, vloer gerepareerd, bonen, schoolboeken, schriften, matrassen gekocht, schoolgeld betaald voor een paar leerlingen etc.  Van alles werd foto’s gemaakt en die werden op school en elders vertoond. Toen begon het pas echt te lopen. Allerlei mensen werden enthousiast en begonnen te helpen. Er werden acties georganiseerd door, bijvoorbeeld, ’T Hoge Holt in Roden en giften gegeven door onder andere Stichting Overleven Noordenveld, Wereld Winkel Norg en verscheidende kerken. Inmiddels heeft Laura  70.000 euro bijeen kunnen krijgen.
Een groot deel van het geld wordt gebruikt voor scholing. Inmiddels is voor ruim 35 studenten één of meer jaar de school betaald. School betalen betekent schoolgeld, accommodatie en voeding op kostschool, twee keer per jaar reiskosten, schoolbenodigdheden waaronder uniform en andere kleine benodigdheden. De meeste gesponsorde studenten gaan kostschool school en kosten, afhankelijk van voor welke school ze geselecteerd zijn, 450 tot 750 euro per jaar. Een paar keer is voor de universiteit betaald en dat is ruim drieduizend euro per jaar.
Ook zorgt Laura ervoor dat de kinderen regelmatig fruit, groente en vlees/vis krijgen als noodzakelijke aanvulling op hun schamele dieet van vnl ugali (maispap) en bonen.
Regelmatig zijn er reparaties aan het huis uitgevoerd, schommels en glijbaan zijn aangeschaft. En wat de kinderen het mooiste vinden: een aantal keer is een uitstapje met de bus gemaakt! Twee keer naar het strand en twee keer naar een waterpark. Over dat laatste werd nog heel lang nagepraat door de kinderen die in de lange vakantie meestal het terrein van het tehuis amper afkomen. Helaas was er de laatste twee jaar geen geld voor een dagje uit. Voor zoveel studenten moest schoolgeld betaald worden, dat dat voorrang gekregen heeft. Wel jammer, want het is zo goed voor de kinderen om te ervaren dat er meer is dan het kindertehuis en de school en om eens andere mensen te zien.
Op dit moment worden er ruim honderd  kinderen en jongeren tussen de 4 en 21 jaar opgevangen. Ruim de helft hiervan gaat naar de middelbare school, veelal kostschool. De rest gaat naar de basisschool en een klein aantal naar de kleuterschool die op het terrein gevestigd is.

Laura gaat elk jaar rond de kerst naar Tanzania om de kinderen in het tehuis te bezoeken Het opgehaalde geld wordt dan  in overleg met de leiding van het tehuis, uit gegeven. Zij betaalt zelf vliegticket en verblijf. Ook de leiding van het tehuis doet het werk zonder daarvoor betaald te worden.  Al het geld komt dus ten goede aan de kinderen.
Eind 2017 hoopt Laura nog een paar duizend euro op te halen en dan in 2018 weer rond de 10.000 euro.
Vanuit de gemeente Noordenveld werden Laura en haar project ook dit jaar gesteund door de Stichting OverLeven. Deze Stichting ontvangt jaarlijks een bedrag van 10.000 euro van de gemeente. Met dit geld worden in de gemeente geïnitieerde projecten die voldoen aan twee Millennium doelen, Terugdringen van Kindersterfte en een Duurzame Samenleving, geldelijk gesteund.
Als iemand Laura en haar project wil ondersteunen, kan  men contact met haar opnemen. Als iemand een actie wil houden op school, kerk, bedrijf of feest is zij bereid langs te komen met foto’s en om meer informatie te geven. E-mail: Lauramelchior.lm@gmail.com.

 

 

 

KADER

 

In 2010 is door de gemeenteraad gekozen een bijdrage te leveren aan twee Millenniumdoelen, te weten: terugdringen Kindersterfte en duurzame samenleving.

Om deze doelen nader uit te werken is in 2011 de Stichting OverLeven opgericht en aan de gemeente Noordenveld de status Millenniumgemeente toegekend.

De Stichting OverLeven stimuleert en activeert bedrijven, personen en organisaties om zich in te spannen voor de realisering van de door de gemeenteraad gekozen Millennium doelen. Daarvoor stelt de raad jaarlijks een bedrag van €10.00,- beschikbaar. Met deze gelden worden gedurende het jaar, de diverse activiteiten gesteund met een financiële bijdrage.