Stichting Westerwijs verandert bestuursvorm

WESTERKWARTIER – Onderwijsstichting Westerwijs werkt vanaf dit jaar met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben dat besloten. Maandagochtend 27 februari hebben wethouders Janny Hulshoff, Sjabbo Smedes, Henk Bakker en Ben Plandsoen van de vier gemeenten samen met  directeur-bestuurder Gerrit Rotman van Stichting Westerwijs een convenant ‘overleg openbaar onderwijs’ ondertekend. Daarin zijn afspraken opgenomen om ervoor te zorgen dat de gemeenten betrokken blijven bij de ontwikkelingen van het openbaar onderwijs.

Volgens de Wet op het primair onderwijs (Wpo) is ook de gemeente betrokken bij het verzorgen van goed openbaar onderwijs. Er is overeengekomen dat er tenminste tweemaal per jaar een informerend bestuurlijk overleg zal plaatsvinden tussen de betrokken gemeenten en Westerwijs. Bij deze overleggen zal er onder meer gesproken worden over de kwaliteit van het onderwijs, de financiële positie en de bedrijfsvoering van Westerwijs. Verder is er aandacht voor de kenmerken van het openbaar onderwijs.