Stichting Westerwijs woest over situatie in Nuis


NUIS – Het bestuur en de directie van christelijke basisschool De Kring in Nuis hebben er bewust op aangestuurd dat kinderen die op openbare basisschool De Coepel zaten, het schooljaar niet kunnen afronden met hun vertrouwde juf of meester. Dit benadrukt Westerwijs, de Stichting voor openbaar primair onderwijs. Oorzaak van het probleem is de mislukte fusie van De Coepel en De Kring, die samen in het brede schoolgebouw ’t Sterrenpad zijn gevestigd. Nu de fusie in Nuis niet doorgaat, is de situatie zo dat veruit de meeste leerlingen van De Coepel door hun ouders zijn ingeschreven bij De Kring. Dat is gebeurd per 1 juni, op aandringen van De Kring.
De leerkrachten van De Coepel werkten desondanks door, zodat de leerlingen hun vaste juf of meester konden behouden. Bestuursvoorzitter Ton van Pelt zegt dat daar binnen Westerwijs nadrukkelijk voor werd gekozen, juist om de kinderen het schooljaar goed te laten afronden.
Van Pelt: ‘Met De Kring zouden afspraken worden gemaakt over een overname van onze personeelsleden. Toen duidelijk werd dat het merendeel van de ouders hun kind zou laten overschrijven, hebben wij aan De Kring gevraagd onze leerkrachten een aanbieding te doen, zodat zij bij ons ontslag zouden kunnen aanvragen. Die aanbieding bleef uit, ook na herhaaldelijk aandringen.’
Afgelopen maandag is eindelijk overleg geweest. Het bestuur van De Kring wilde toen op geen enkele wijze een uitspraak doen over een eventuele overname van leerkrachten. Van Pelt had zelfs aangeboden dat Westerwijs de bewuste leerkrachten nog de hele maand juni zou doorbetalen op basis van een detacheringovereenkomst, waarvoor niet zou hoeven worden betaald. De Kring zou de personeelsleden vervolgens per 1 juli kunnen overnemen. Ook dat werd door De Kring afgewezen. ‘Bestuur en directie wilden op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat onze leerkrachten in feite voor hen werkten’, aldus Van Pelt. Hij vervolgt: ‘Ons restte toen helaas geen andere keuze dan de leerkrachten terug te halen, al was het alleen maar om verzekeringstechnische redenen, maar ook omdat er door de weigerachtige houding van De Kring een onwettige en dus onwerkbare situatie was ontstaan.’ ‘Begrijp mij goed: ik had de leerlingen heel graag het schooljaar willen laten afronden met hun vertrouwde juf of meester. Ik kan echter helaas niet anders concluderen dan dat hun die kans door hun nieuwe school bewust is ontnomen’, aldus Van Pelt.