Stille Tocht naar de begraafplaats in Roden

RODEN – In het weekend van 1 en 2 november viert de Rooms Katholieke parochie in Roden Allerheiligen en Allerzielen. Dit jaar is de Allerzielenviering op zaterdagavond 1 november in de Rooms Katholieke om 19.00 uur. De Schola Gregoriana onder leiding van Anneke Poelsma –Draisma zingt in deze viering en de voorganger is pastor Erich.

De overledenen worden in deze viering herdacht. Aansluitend is er de stille tocht met lichtjes naar de begraafplaats in Roden, zo rond 20.00 uur.

In de hal van de kerk zijn graflichten te koop: zij kunnen worden meegedragen in de tocht en geplaatst worden op een plek naar keuze op de begraafplaats. Kosten: twee euro. Denkt u eraan om een zaklamp mee te nemen ? Het is meestal erg donker op de begraafplaats.

Voor hen die moeilijk ter been zijn of die zich onzeker voelen om in het donker te lopen, is er vervoer of een helpende arm ter ondersteuning.

Iedereen is van harte welkom in deze viering; u mag ook gerust aansluiten om 20.00 uur na de viering voor de tocht.