Stille week in Protestantse Gemeente Leek-Oldebert

LEEK – De protestantse Gemeente Leek-Oldebert staat in het teken van de Stille Week met op 2 april Witte Donderdag. Om 17.30 uur is er een avondmaal in de kerk op de Dam en om 19.30 uur een bijeenkomst in de Hoeksteen. Op Goede Vrijdag zijn er vieringen om 19.30 uur in de Hoeksteen en in de kerk van Midwolde. Zaterdag 4 april is er om 19.30 uur een dienst in de kerk van Midwolde (19.30 uur) en op 5 april is er om 06.00 uur een dageraaddienst in Midwolde, om 9.30 uur een Paasontbijt in de kerk op de Dam eveneens om 9.30 uur een Paasdienst in Tolbert en om 10.00 uur in de Hoeksteen met medewerking van Rianne Niemeijer op de dwarsfluit. Op Goede Vrijdag en in de dageraaddienst in Midwolde zingt de gelegenheidscantorij onder leiding van Egbert van Goor. Verder werken mee Rients Galema, Lindy Adema, Douwe Kalfsbeek en Gea Dijkema. De cantorij zingt op Goede Vrijdag koralen van Bach en Helmut Barbe. Op Paasmorgen klinken liederen uit het nieuwe liedboek en liederen uit Taizé. Voorganger in beide diensten in Tabitha Keuning. In de Goede Vrijdagdienst in de Hoeksteen wordt door middel van beelden, muziek en stilten volop aandacht gevestigh op het lijden en sterven van Jezus Christus.