Stimuleren om gezond te leven

    Norg JOGG

    Norg JOGG-2 Norg JOGG-3 Norg JOGG-4 Norg JOGG-5 NORG – Wethouder Reint Jan Auwema gaf vrijdag het startschot voor JOGG Noordenveld op het plein van De Hekakker in Norg. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Auwema overhandigde drinkwaterbidons en een boekje met schoolpleinspelen aan een aantal leerlingen. Vervolgens gingen de kinderen dansen op muziek. ‘Ik vind het belangrijk dat we de jeugd en hun ouders stimuleren om gezond te leven. Daarom sta ik ook volledig achter JOGG’, zei de wethouder. Om een gezonde omgeving te creëren voor jongeren, voert de gemeente samen met lokale organisaties, scholen, verenigingen, SportDrenthe en het landelijke JOGG bureau de JOGG methode uit. Dit zijn activiteiten gericht op voldoende bewegen en een gezonde leefstijl en die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Door jongeren gezond te laten leven, blijven ze goed op gewicht of wordt overgewicht tegen gegaan. Ook de ouders en verzorgers worden hierbij betrokken. Speerpunten de komende tijd van JOGG Noordenveld zijn stimuleren van meer water drinken in plaats van zoete dranken en bewegen in de vrije ruimte. JOGG Noordenveld start in Roden en Norg en daarna zijn andere dorpen aan de beurt. Kinderen van de peuterspeelzaal en kinderopvang in Norg en de Hekakker doen allemaal mee aan een project over voldoende water drinken. Bovendien heeft de Hekakker al een certificaat voor een gezonde school en is het Dr. Nassaucollege bezig met een gezonde kantine. Het college van B & W streeft er naar dat andere dorpen in Noordenveld deze goede voorbeelden gaan volgen.