Stormschade? Direct melden bij je verzekeraar

LEEK/NOORDENVELD-Vandaag heerste er een storm die op veel plaatsen schade heeft veroorzaakt door omvallende bomen en afgerukte takken. Heb je schade die door de storm is veroorzaakt? Meld deze dan bij je eigen verzekeraar. Bij schade door storm is namelijk sprake van overmacht. Dit geldt zowel voor de bomen in eigen tuin als voor de bomen die eigendom zijn van de gemeente.

De gemeente is in veel gevallen boomeigenaar. Dat betekent niet dat de gemeente dus ook aansprakelijk is voor de schade die door omgewaaide bomen of vallende takken is veroorzaakt. Dit is alleen van toepassing wanneer je aan kunt tonen dat de gemeente de zogenaamde op haar rustende zorgplicht heeft verzaakt. Dit is de periodieke verplichte controle die de gemeente uitvoert op bomen in de gemeente. Daarbij horen ook de eventuele noodzakelijke maatregelen die de gemeente moet treffen wanneer bomen in slechte staat verkeren. Daarom is het slim om schade direct te melden bij je verzekeraar.