Streep door ‘Steengoed Wonen’ in Een; plan financieel niet haalbaar

‘We moeten als gemeente de hand zeker ook in eigen boezem steken’

EEN – De plannen leken zo mooi. Sterker nog: die waren ook gewoon mooi. Van Een, voor de ouderen in Een.  Na ruim twee jaar echter, heeft de gemeente Noordenveld besloten de intentieovereenkomst met de stichting Steengoed Wonen in Een op te zeggen. De stichting wilde in Een op de leegstaande schoollocatie van CBS de Regenboog een woon- en zorgvoorziening sociale huur ontwikkelen met diverse wooneenheden voor ouderen die bij voorkeur uit Een komen. De gemeente en de stichting onderzochten de mogelijkheid voor het realiseren van tussen de tien en vijftien wooneenheden. ‘Dit blijkt echter financieel niet haalbaar’, legt verantwoordelijk wethouder Jos Huizinga uit.

Een hard gelag voor de inwoners van Een die zich hart maakten voor dit project. Zeker omdat de beslissing van Noordenveld nogal lang op zich liet wachten: tweeëneenhalf jaar om precies te zijn. Dat steekt in Een en dat is logisch. Iets met aan het lijntje houden en dan verrast worden. Eerst maar eens wethouder Huizinga over de kwestie en het stoppen van de samenwerking. ‘Hoewel de stichting aangaf blij te zijn dat er nu een duidelijk standpunt door ons is ingenomen, is de stichting echter ook teleurgesteld over ons standpunt. Wij concludeerden dat het initiatief van Steengoed Wonen voor de gemeente financieel niet haalbaar en realiseerbaar is. Wel is samen de conclusie getrokken dat het goed zou zijn geweest als in een beginstadium kaders waren gesteld over bijvoorbeeld voorwaarden, acceptabele risico’s of de grootte van een eventuele bijdrage van de gemeente. Om dergelijke kaders of uitgangspunten alsnog te formuleren is meer tijd nodig, Het geduld van de stichting is echter op, Zij hebben ons laten weten geen andere weg te zien dan te stoppen. Wij als college hebben vervolgens geconcludeerd dat de eerder aangegane intentieovereenkomst met de stichting beëindigd is en hebben besloten de school voorlopig niet te slopen. Nu gaat een interne projectgroep een collegeadvies opstellen over mogelijke verkoop van de school. Als besloten wordt tot verkoop van de school, kan Steengoed Wonen – net als ieder ander- uiteraard ook met een bod en met een aangepast plan komen.’

Huizinga schrok toen uit de financiële toelichting van Steengoed Wonen bleek dat de totale gemeentelijke kosten zouden beerkomen op ongeveer een half miljoen euro met daarnaast een garantstelling van 350.000 euro voor twaalf woningen plus een beheerderswoning. Deze kosten zijn voor de gemeente te hoog. De gevraagde middelen en dekking zijn voor het grootste deel niet beschikbaar en passen niet in het beleid. Al het risico – garantstelling, planschaderisico, onvoorziene kosten en wijzigingen- komt bij ons te liggen en het risico van de garantstelling wordt bij een dergelijk kleine stichting als te hoog ingeschat voor de gemeente. Overigens wordt vanuit planologie, welstand en stedenbouw de voorkeur voor hergebruik van het bestaande gebouw uitgesproken. De gewenste woon- en zorgvoorziening levert in relatie tot de omgeving ook geen belemmeringen op en publiek rechtelijk wordt het initiatief ook als haalbaar en realiseerbaar ingeschat. Desondanks gaat er toch een streep door de plannen. De stichting heeft ondertussen laten weten de marktvraag van de doelgroep pas te kunnen onderzoeken nadat de gemeente positief heeft besloten op de gevraagde financiering. ‘Dit is volgens ons de omgekeerde volgorde’, zegt Huizinga. ‘Het realiseren van woningen voor de sociale verhuur is een taak van woningcorporaties. Die zijn daarvoor opgericht.’ Actium heeft twijfels bij het project op lange termijn en verwacht onvoldoende marktvraag voor sociale huur in dit segment, maar heeft waardering voor het initiatief en is daarom bereid in het planproces mee te doen. De corporatie is ook bereid een deel van het project te realiseren en over te nemen, maar wil voor de onrendabele top een beroep doen op de gemeentelijke reserve sociale huisvesting Norg.

Wethouder Huizinga heeft het over een weloverwogen besluit al heeft hij wel begrip voor de gevoelens van ontevredenheid in Een. ‘Daar moeten we als gemeente ook niet voor weglopen. We moeten zeker ook de hand in eigen boezem steken. In het voortraject zijn bepaalde zaken veel te lang blijven liggen en dat verdient geen schoonheidsprijs. Ik heb pas eind januari de cijfers gezien, toen zag ik ook pas de consequenties. Dit financiële risico wil ik niet aangaan.’ Een wijst naar de gemeente. Voelen zich aan het lijntje gehouden. ‘Het gaat niet over de schuldvraag. Wel moeten we van deze zaak leren’, besluit Huizinga. Verkoop van de school lijkt nu de meest reële optie. ‘We gaan kijken hoe we het gebouw in de markt gaan zetten. We hebben ondertussen wat ervaring met het verkopen van dergelijke gebouwen. Er zijn verschillende manieren dat goed te doen. Daar gaan we binnenkort voor zitten’, voegt wethouder Henk Kosters toe.