Subsidie voor eigenaren maatschappelijke panden in Noordenveld

NOORDENVELD – Gemeente Noordenveld heeft een subsidiepot van 328.000 euro beschikbaar voor eigenaren van dorpshuizen, clubgebouwen en zwembaden. Met dat geld kunnen zij hun panden duurzamer maken. Noordenveld wil namelijk in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarom wil de gemeente nu al beginnen om bedrijven, huizen en overheidsinstellingen duurzamer te maken.

De gemeente heeft de laatste jaren veel maatschappelijke gebouwen afgestoten en verkocht aan particulieren en dorpsverenigingen. Om de eigenaren te motiveren om het energieverbruik te verminderen heeft de gemeente daarvoor geld beschikbaar gesteld. Om het geld evenredig te kunnen verdelen kijkt de gemeente naar de energiescans die ze de afgelopen tijd heeft gedaan bij de gebouwen. Zo is bekend bij welke panden energiebesparende maatregelen nodig zijn en wat de kosten daarvan zijn. Eigenaren die recent hun pand hebben voorzien van energiebesparende maatregelen, kunnen met terugwerkende kracht alsnog de subsidie krijgen.