Subsidie voor sportclubs die willen verduurzamen

NOORDENVELD – Goed nieuws voor sportverenigingen die willen investeren in energiebesparende maatregelen! vanaf vandaag kunnen ze daarvoor een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op alle sportverenigingen en sportstichtingen. De gemeente Noordenveld stelt een aanvullende bijdrage van 300.000 euro beschikbaar.

Clubs die belangstelling hebben kunnen hun subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari uur tot en met 29 december 2017 17.00 uur. Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. De sport die de vereniging aanbiedt, moet erkend zijn door NOC*NSF.Een intermediair kan namens een sportvereniging of sportstichting een subsidieaanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties. Noordenveld stelt extra geld beschikbaar en behandelt het onderwerp deze maand in de raad. Meer in formatie over de subsidieregeling vind je hier.