Subsidie voor stimulering gebruik elektrische fietsen en auto’s

NOORDENVELD – Noordenveld wil iedereen graag op de fiets. En, mocht dat geen optie zijn, per elektrische auto. En daar heeft de gemeente wel wat voor over. Binnen het project ‘Herstructurering bedrijventerrein Roden’ stelt de gemeente geld beschikbaar voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Het college heeft een tweetal subsidieregelingen vastgesteld: ‘Stimulering fietsgebruik’ en ‘Stimulering gebruik elektrische auto’s’. Vanaf vandaag kunnen bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein in Roden subsidie aanvragen voor de aanschaf van oplaadpalen voor elektrische auto’s en voor fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Bij aanschaf van elektrische laadpalen betaalt de gemeente de helft terug, tot een maximum bedrag van 500 euro. Voor de aanschaf van fietsenstallingen neemt de gemeente 25 procent van de kosten voor haar rekening, tot een maximumbedrag van 2.500 euro. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 21 mei. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Noordenveld.