SWS Leek: fietsen dik in orde

fietscontrole

LEEK – Woensdag hebben de verkeersouders van Samenwerkingsschool voor daltononderwijs Leek (SWS Leek), een fusie van cds de Tweesprong en obs De Tweemaster, in samenwerking met Ter Veld Tweewielers uit Zevenhuizen een ochtend georganiseerd voor de controle van de fietsen van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. De Verkeersouders van de school doen dit om de kinderen bewust te laten worden van het belang van een goed uitgeruste fiets met vooral goede verlichting en remmen. De actie werd gehouden in het licht van de korter wordende dagen waardoor de kinderen vooral ‘s-morgens in het donker naar school zullen komen. De verkeersouders van de school streven ernaar om het verkeersveiligheidslabel van VVN voor verkeersveilige school te behalen. Zij doen dit door actief, op en rond de school, verscheidene acties te organiseren met het thema verkeersveiligheid. Eén van de speerpunten van de verkeersouders is "de gele lijn actie" waarbij ze ouders proberen bewust te maken van een verkeersveilige zone (de gele zone) rond school, aldus Rob van Doorn, één van de verkeersouders. Binnen deze zone is stoppen, om kinderen te droppen, en parkeren niet toegestaan. Volgens Van Doorn krijgen de verkeersouders bij deze acties ook ondersteuning van de gemeente die hen bij deze acties de bijzondere opsporingsambtenaar, die daadwerkelijk mensen mag bekeuren, laat meelopen.

Bij de fietscontrole kreeg de groep verkeersouders hulp van een achttal vrijwillige ouders van leerlingen van de school én Ter Veld Tweewielers uit Zevenhuizen.

De controle werd uitgevoerd aan de hand van een checklist van de ANWB. Kleine gebreken als ontbrekende of niet werkende verlichting konden ter plekke worden gerepareerd door Ter Veld Tweewielers en/of door de ouders. Na afloop van de controle kregen de kinderen met een goedgekeurde fiets een certificaat mee en een sticker op de fiets. Voor fietsen met gebreken kregen de kinderen een lijstje mee met de gebreken daarop.