Symposium als startinitiatief tegen eenzaamheid in Noordenveld

Partijgenoten springen op de bres tegen eenzaamheid

 

RODEN – Noordenveld vergrijst. Inherent aan die vergrijzing, neemt ook het aantal eenzame mensen toe. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden Joke Kersaan en Geranda de Haan. De twee leden van de steunfractie van de Noordenveldse ChristenUnie, pakken de handschoen op en willen eenzaamheid beter onder de aandacht brengen. Dat doen zij door op maandag 10 december een symposium te organiseren in Peize. Het doel? Initiatieven op het gebied van eenzaamheidspreventie verbinden. ‘We hopen dat de verschillende initiatieven van elkaar kunnen leren. Dat ze elkaar inspireren.’

Een symposium over eenzaamheid dus. Dat klinkt als een ietwat deprimerende bijeenkomst. Maar niets is minder waar, menen Joke en Geranda. De avond in Café Boonstra moet juist een positieve stap in de goede richting zijn. De afgelopen tijd hebben de twee initiators de tijd genomen om verschillende initiatieven op het gebied van eenzaamheidspreventie te bezoeken. ‘Ik schoof laatst aan bij Bij de Buren in Veenhuizen’, zegt Joke. Volgens haar is Bij de Buren een treffend voorbeeld van een goed lopend initiatief. Twee particulieren hebben een plek gecreëerd waar zelfstandig wonende ouderen tezamen  kunnen komen. Iedere woensdag is Bij de Buren geopend voor bezoekers, die zonder afspraak of aanmelding binnen kunnen wandelen. ‘Ik werd erg enthousiast van mijn bezoek aan Veenhuizen. Wat zij weten te bewerkstelligen, daar heb ik diep respect voor.’ Geranda bezocht ‘Norg Ontmoet’ en zag daar hoe de ouderen zelf een plek voor ontmoeting creëerden. ‘Daar runnen 70-plussers de boel. Een bijzonder initiatief.’

Deze voorbeelden van initiatieven zijn volgens Joke en Geranda belangrijk voor het bestrijden van eenzaamheid. En die eenzaamheid, is in Noordenveld zeker aanwezig. ‘Het GGD heeft middels een vragenlijst onderzocht dat zo’n veertig procent van de inwoners in Noordenveld zich wel eens eenzaam voelt’, zegt Geranda. ‘Dat is een hoog cijfer. In heel Nederland zijn er pakweg 1 miljoen mensen die zichzelf als eenzaam bestempelt. Dat zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar meer worden.’ Daarbij kijken de twee overigens niet alleen naar eenzaamheid onder ouderen. Geranda, die werkzaam is als zorgcoördinator op scholen, ziet dat ook jongeren steeds meer kampen met eenzaamheid. ‘Zelf ben ik werkzaam met kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar. Zelfs bij hen zie je soms dat zij zich eenzaam voelen. Dat kan zijn wanneer ze bijvoorbeeld gepest worden. Kinderen kunnen daar flink last van hebben’, zegt Geranda. Ook de oudere jeugd heeft steeds vaker met eenzaamheid te kampen. ‘Op sociale media plaatsen jongeren doorgaans alleen de leuke dingen. Daar is op zich niet zoveel mis mee, maar ze trekken er een soort muur mee op. Zo lijkt het alsof alles altijd leuk is, terwijl dat misschien helemaal niet het geval is’, zegt Joke.

In Engeland staat het probleem ‘eenzaamheid’ hoog op de politieke agenda. Sterker nog: er is een aparte minister die zich bezig houdt met de bestrijding hiervan. ‘Of dat in Nederland nodig is, weet ik niet. Wat mij betreft hoeft het niet per se. Zolang de politiek maar op de hoogte is van de problematiek’, zegt Geranda. Het doet de dames  dan ook deugt dat er landelijk redelijk wat aandacht is voor eenzaamheid.

Tijdens het symposium willen de initiators vooral een verbindende rol spelen. De aanwezige initiatieven moeten van elkaar kunnen leren en geïnspireerd worden. De kans dat Geranda en Joke zich de komende tijd – ook na het symposium – blijven inzetten voor de strijd tegen eenzaamheid, is erg groot. ‘We kunnen in ons eentje natuurlijk niet alle eenzaamheid oplossen’, zegt Joke. ‘Maar we kunnen mensen wel helpen om meer waarde aan hun leven te geven.’ Vaak is dat ook één van de problemen: mensen die behoefte hebben aan betekenisvolle relaties. ‘Eenzaamheid los je niet op door alleen maar mensen uit hun isolement te halen en leuke dingen te gaan doen. Het is ook belangrijk om iemand in te laten zien wat hij of zij waard is. Mensen moet weten dat ze er toe doen. Een stukje zingeving’, zegt Geranda.

De twee initiators van het symposium zullen zich de komende tijd dus in blijven zetten in de strijd tegen eenzaamheid. Een voordeel is dat de wethouder op het gebied van gezondheidszorg, uit de partij komt waar ook Joke en Geranda lid van zijn. De ChristenUnie dus. ‘We zullen de wethouder scherp in de gaten houden. De lijntjes zijn gelukkig kort’, lachen de twee.

Het symposium vindt op maandag 10 december plaats in Café Boonstra te Peize. Er zal een interactieve lezing worden gegeven door Willie Oldengarm. Er zal een gespreksronde plaatsvinden en er worden stellingen en vragen opgeworpen. ‘De bedoeling is dat de aanwezigen geïnspireerd naar huis gaan’, aldus Joke en Geranda.