Symposium Norgerduinen: kwaliteit en samenwerking staan voorop

NORG – Aanleiding voor het symposium over de Norgerduinen van afgelopen vrijdag is het jarenlange gebakkelei over wel of geen permanente bewoning in de Langeloërduinen en Oosterduinen. Omdat de gemeente die discussie breder wil trekken, graag een gezamenlijke visie voor het gebied wil, nodigde ze bewoners, ondernemers en recreanten uit om te brainstormen over ontwikkeling en behoud van het gebied dat begrensd is door het beekdalenstelsel de Slokkert, het Oostervoortsediep en het Groote Diep. Dat het onderwerp leeft onder de Norgers, was gezien de opkomst van zo’n honderd man (veelal betrokken als bewoner of eigenaar van een recreatiewoning) wel duidelijk.

Eigenaren van de recreatiehuisjes in het bos willen graag een bestemming voor permanente bewoningen, de gemeente wil dat –vooralsnog- niet. Recreatie moet recreatie blijven, zo luidt het standpunt. Maar de recreant van tegenwoordig zit helemaal niet te wachten op verblijven waar luxe en comfort aan alle kanten ontbreken. Of een fatsoenlijke internetverbinding, want die is er ook niet. Toch was deze discussie duidelijk onderdeel van het mini-symposium dat over ontwikkeling van het hele gebied moest gaan. Norg maakt deel uit van een uniek gebied, met het Leekstermeer in het noorden, het Fochteloërveen, het Drents-Friesche Wold in het zuiden, het beekdallandschap van De Slokkert, Peizerdiep en Oostervoorstediep, hunebedden, de kenmerkende brinkdorpen, het Norgerholt, de Zwartendijksterschans, de bossen en het Norger esdorpenlandschap. Om tot een gezamenlijk plan te komen waar iedereen achter staat, is nog niet zo eenvoudig. Ieder besluit vraagt doordachtheid. De natuurlijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied moet minimaal gelijk blijven en het liefst nog verbeteren, daar was iedereen het over eens. Net als het punt dat er sámen tot ontwikkeling moet worden gekomen. Samenwerking is nodig om idealen te realiseren, volgens wethouder Henk Kosters die namens de gemeente aanwezig was in de Brinkhof in Norg.

Tijdens het symposium kon ieder zijn initiatieven intekenen op een kaart van het gebied. De ideeën varieerden van meer toeristische attracties (naar voorbeeld klimbos in Veenhuizen), kwaliteit van (met name) het gebied Oosterduinen verhogen terwijl anderen juist aangaven meer rust te willen en minder events. Volgens gedeputeerde Tjisse Schelpstra  van de provincie Drenthe moet het in ieder geval een plan worden waar niemand omheen kan, een plan waar iedereen ‘wauw’ tegen zegt, zo zei hij. Wethouder Kosters beloofde de uitkomsten te verzamelen en ze nog voor de voorjaarsvakantie van volgend jaar met de groep te evalueren.