Home Tags Begroting

Tag: Begroting

Gemeente Noordenveld sluit jaarrekening 2020 af met positief resultaat

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld sluit de jaarrekening 2020 af met een positief resultaat van 943.000 euro. Na...

Gemeentebelangen redelijk tevreden met definitieve begroting 2021

NOORDENVELD - Gemeentebelangen heeft ingestemd met de aangepaste begroting 2021. Hoewel ook de gemeente Noordenveld in financiële zin in zwaar weer is...

Raad dwingt meer geld voor sport en biodiversiteit af

Noordenveld ontkomt niet aan verhoging OZB NOORDENVELD – De gemeenteraad van Noordenveld ging afgelopen week...

Gerard Willenborg

PEIZE/NOORDENVELD – Maandagavond behandelde de Noordenveldse gemeenteraad de programmabegroting 2021. Er werd gesproken over de lastenverhoging voor inwoners, over de toekomst op...

Begroting Noordenveld: gemiddelde stijging woonlasten 2.5 %, géén sporthal bij Ronerborg,...

NOORDENVELD - Het college van B&W is erin geslaagd een sluitende begroting 2021 aan te bieden aan de gemeenteraad. Een behoorlijke uitdaging,...

‘Teksten begroting vaag en weinig concreet’

Gemeenteraad buigt zich over programmabegroting NOORDENVELD - De gemeenteraad heeft overwegend positief gereageerd op de programmabegroting van de gemeente Noordenveld. In de algemene beschouwingen laten...

College Leek presenteert ambitieuze Begroting

LEEK - Het college van Leek heeft de Programmabegroting 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de Begroting 2018 bepaald...

Meer geld voor wegen, groen, scholen en duurzaamheid

Begroting Noordenveld klinkt als een klok   NOORDENVELD – Beslist geen zware bevalling, de begroting, volgens wethouder Jos Huizinga die financiën en belastingen in portefeuille heeft....