‘Tegenprestatie gevraagd van Bijstanders bij Toerismebedrijven’

Soms kunnen tussen neus en lippen gemaakte opmerkingen verstrekkende gevolgen hebben. Een voorbeeldje daarvan leverde Reint-Jan Auwema. Vorige week melde ik uitvoerig over een opmerkelijke raadsvergadering. Ik had echter geen tijd of ruimte om aandacht te besteden aan wat wethouder Reint-Jan (Gemeentebelangen) over de opbrengst van de Toeristenbelasting te melden had… Hij deed dat bij beantwoording van een opmerking van Pierre Baas(LGN), die het was opgevallen, dat de opbrengst aan toeristenbelasting in 2015 hoger was uitgevallen dan het jaar daarop. Nu is vooral in rechtse kringen van de raad deze belasting net zo weinig populair als de Hondenbelasting. Daar moet u niet uit afleiden, dat honden en toeristen niet welkom zouden zijn in Noordenveld. Integendeel. Toeristen, vooral door ‘Op Fietse’ worden hier het liefst zo massaal mogelijk naar toe gelokt. In dat programma is veel overheidsgeld gestoken en met resultaat. Waarom het dan tot een daling van de toeristenbelasting leidde? Nu heeft Reint-Jan er alle belang bij om de raad en vooral Pierre Baas te overtuigen. Hij meldde twee zaken. Ten eerste viel de opbrengst tegen, omdat de raad had besloten kinderen tot 12 jaar vrij te stellen… Verder meldde hij dat de recreatiebedrijven een tegemoetkoming konden krijgen in de vorm van medewerkers in het kader van ‘De Participatiewet’ als ‘Tegenprestatie’… Als een soort tegemoetkoming voor deze toeristenbelasting betalende bedrijven(…) Dat laatste zet ik er even bij, vanwege mijn eigen vragen die ik aan een aantal raadsleden daarover stelde… Dat deed verder geen enkel raadslid in de raadzaal(..) Ieder slikte het voor zoete koek. Nu is de tegenprestatie, genoemd in deze Participatiewet, zeker niet bedoeld om belastingplichtigen met gratis personeel te compenseren. Een raadslid, ik noem hem niet bij naam ging zelfs zover er nog heel andere zaken bij te slepen. Hij vond het opleggen van een tegenprestatie aan bijstanders logisch, vanwege zijn veronderstelling, dat ‘ ze zo niet meer in staat waren uit ledigheid op straat rotzooi te trappen’… Nee het is geen pretje om in de bijstand te zitten. Mensen mogen graag met de bestraffende vinger in hun richting te wijzen.  Vakantievierende lanterfanters is nog het meest beschaafde verwijt… Premier Rutte noemde ze in verkiezingstijd zo en zei er bij dat hij het vreemd vond, dat deze mensen ook nog vakantiegeld kregen… Dat terwijl de bijstand op een niveau staat van onder het bestaansminimum. Een normaal mens kan er niet meer van leven… Dat je er recht op hebt is inmiddels vervangen door dat het een gunst is… Hoe zit het nu met de eis om ‘een tegenprestatie te leveren’… Mag dat zo maar. Het gebeurt al geruime tijd. In Noordenveld op bescheiden niveau… Een paar jaar geleden heb ik er eens een paar artikelen op deze plaats over geschreven. Weet U nog? Bijstanders verplicht met schoffel, knipmes en schop in de bossen van Veenhuizen, ‘Waar de bloedzuigende teken zich vanuit de bomen naar beneden storten op zoek naar het bloed van de tewerkgestelden’… Dezelfde wethouder Reint-Jan Auwema beloofde toen in de raadzaal maatregelen. ‘In het kader van de BOR zouden deze mensen door de gemeente aan werk geholpen worden, tegen een normaal loon’. Ik was er blij om, maar heb er verder weinig over gehoord. Of het zouden al de ‘Kansbanen’ moeten zijn, waar wethouder Alex Wekema mee aan kwam zetten. Over deze wethouder gesproken. Je zou denken, dat hij erover gaat. Destijds werd hij overruled door collega Reint-Jan en ook nu weer kwam hij zelf niet aanzetten met deze verruiming van de tegenprestatie richting de toeristenindustrie…

Hoe zit het nu wettelijk. Als het goed is zou de gemeente Noordenveld de tegenprestatie via beleid per verordening moeten regelen. Later heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma dit nader uitgewerkt. De tegenprestatie regeling zou onder strikte voorwaarden moeten worden toegepast. Zo mag er geen sprake zijn van verdringing van regulier werk. Ook de duur moet beperkt zijn. Het mag bovendien beslist niet gebruikt worden als een zogenaamd reintegratie instrument.. Met andere woorden: het is niet de bedoeling, dat werken zonder loon koan leiden tot werk met loon! Logisch lijkt mij. Echter ik heb niet gemerkt, dat de Gemeente Noordenveld beleid op dit terrein heeft ontwikkeld. Anders was Reint-Jan er zeker niet mee aan komen zetten, maar zou Alex Wekema dat aan de raad hebben moeten voorleggen. Aan raadsleden vroeg ik, wat die bijstanders zonder loon op een camping moesten uitvoeren. Ze gisten iets als toiletten schoonmaken, gras wieden vegen enz. Zaken waar het gemiddelde raadslid zijn hand ongetwijfeld niet voor omdraait. Vraag hoe geschiedde dit werk dan voordat Reint-Jan de campingbazen een werkloze op hun dak stuurde? Werd het toen dan ook niet betaald…? Lastige vraag! Want bij ja betekent het verdringing van regulier werk…

Nee…  bijstand is geen pretje. Je loop niet alleen tegen de vinger op, die je nawijst. Of een brief die je krijgt met een bevel tot het leveren van een tegenprestatie. Bovendien wordt iedere misstap bestraft met een korting op de toch al geringe hoogte van de uitkering. Ik ken mensen, die er paranoia van worden. Een kennis kreeg een Sociaal rechercheur aan de deur. Die zag mij er wel voor aan, dat ik die op zijn dak had gestuurd(..) Waarom dan, vroeg ik… Nou zei hij… Jij komt zo vaak bij die politici op het gemeentehuis… Dan zul jij het wel gedaan hebben. Zo zie je maar. Zelfs ik zit volgens deze stakker in een complot. Laat dat een  troost zijn voor die raadsleden, die bijstanders afschilderen als vakantie vierende lanterfanters. Ik word met U over een kam geschoren… Of U en ik dat nu leuk vinden of niet…