Teken en Schildergroep Roden haakt origineel in op het Jaar van de Cultuur

image

Kleintje cultuur voor (14.04.15)

Het motto van de etalage-expositie luidt: ‘TSR laat zich zien’

RODEN – Eerst maar even een ontboezeming, want wat heeft de Teken en Schildergroep Roden (TSR) nu een pracht locatie in de voormalige school De Haven, in de Kanaalstraat/Schoollaantje. Het pand wordt opgesplitst gedeeld met de Kunstgalerie K38, het domein van Verkuno – de vereniging van professionele kunstenaars in de gemeente Noordenveld – en is de vervangende galerielocatie van het Koetshuis, bij de havezathe Mensinge. Enerzijds is dat een verarming, want het Koetshuis straalde als expositieruimte toch een bepaalde grandeur uit. Maar anderzijds, nu de amateurs oftewel zondagschilders samen met de professionals, zij die er in doorgeleerd hebben, in het zelfde pand zijn ondergebracht, kan – en moet! – dat ook wederzijds bevruchtend werken. Maar ter zake nu.

Want de gemeente Noordenveld heeft met als thema ‘Noordenveld laat zich zien’ het jaar 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Cultuur. En de Teken en Schildergroep haakt daar op in. Dat deed de TSR vorig jaar ook met Het Jaar van Ot en Sien, waar ze middels een op deze beide kinderboekfiguren georiënteerde schilderijenexpositie in diverse winkels in het Roder centrum veel bijval oogstte. De ‘naweeën’- alle in winkels geëxposeerde schilderijen werden ook nog eens centraal in een leegstaand winkelpand aan de Albertsbaan tentoongesteld – leverden eveneens veel reacties op. Al die complimenten smaakten naar méér. De TSR, die vanwege de slechte bereikbaarheid van het voormalige atelier aan de Jasmijnlaan met een terugloop van leden te kampen had, is na de verhuizing naar de Kanaalstraal/Schoollaantje niet alleen qua ledental, maar ook qua ‘openbare activiteiten’ helemaal opgebloeid. Dús was (ook) dit culturele jaar 2015 voor hen een uitdaging om zich publiekelijk te manifesteren, nu dus met de etalage expositie ‘TSR laat zich zien’.

Deze activiteit werd na een brainstormsessie van contactpersonen van alle veertien (!) schildergroepen die de TSR telt – en dat zijn in totaal zo’n 210 leden – verder uitgewerkt door het Etalage Expositie Comité, dat bestaat uit de TSR-leden Diny Brouwer, Kor Doewes, Anneke Dijk en Greet Westenbrink. Alle veertien groepen hebben een zogeheten baklijst van 1 bij 1 meter als verzamellijst tot hun beschikking om daarin een groepscreatie te creëren, waarin zij zichzelf kunnen laten zien.

De Krant kon daarvan al een paar voorproefjes bekijken. En die zijn heel gevarieerd. Comité- contactpersoon Diny Brouwer vertelt: “Onze eerste gedachte was een zelfportret van alle schilderclubleden. Maar zoiets kan, constateerden we brainstormend, in veel verschillende manier worden opgevat. Figuratief, abstract, je innerlijk of je karakter, maar ook in maskers, silhouetten of zelfs in allegorische voorstellingen. Het leuke is, dat je daarmee niet alleen een goede indruk krijgt van de kwaliteiten die in de schildersgroepen zitten, maar ook dat het per groep een grote verrassing is, wat al dan niet geïnspireerd door de verschillende begeleidende schilderdocenten wordt aangeleverd.”

Expositie-comité lid Kor Doewes heeft zich als zo velen de schilderkunst op ‘gevorderde leeftijd’ eigen gemaakt met een stijl, die in vele gevallen aan Henk Helmantel doet denken. Hij vult Brouwer aan met: “Weet je wat zo leuk aan dit project is? Dat iedereen zijn eigen interpretatie er aan kan geven. Iedereen heeft talenten, alleen moet je die weten te benutten. Mijn uitgangspunt is: ‘As ’t nait ken zo as ’t mout, den mout mor zo as ‘t ken.’” Waarna Brouwer de goede samenwerking tussen de TSR en de Zakenkring Roden roemt. “Dat was met de etalage-expositie tijdens het Ot en Sien-jaar al het geval en dat heeft zich nu voortgezet. Alle veertien vervaardigde ‘baklijsten’- Cor Doewes heeft daaraan een hele klus gehad – krijgen vanaf mei tot en met juni een mooie plek in diverse winkels in het centrum. Elke lijst bevat werk van alle leden van een bepaalde TSR-groep. De adressen waar ze te bewonderen vallen, worden nog nader gepubliceerd. En we hopen na juni nog een plek te kunnen vinden waar alle veertien baklijsten bij elkaar gepresenteerd kunnen worden ter afsluiting van het Jaar van de Cultuur.”