Thea van der Laan, aanstaand voorzitter Rotaryclub Roden-Leek

‘Per 1 juli word ik de nieuwe voorzitter van de Rotaryclub Roden-Leek. De Rotary is een wereldwijde organisatie. Eigenlijk zijn we een serviceclub, waarbij men zich vanuit hun beroep dienstbaar opstelt voor de nabije omgeving. We komen wekelijks bij elkaar, om de onderlinge verbondenheid goed te houden en om na te denken over hoe we iets goeds kunnen doen voor onze omgeving.
Het hoofdthema van de Rotary is altijd geweest om polio uit de wereld te helpen. Dat is nu bijna gelukt, er komt nog slechts op twee plekken in de wereld polio voor.
Water- en sanitatie zijn hierbij een belangrijk thema. Regionaal proberen we uiteraard ook een en ander te realiseren. Zo hebben wij bijgedragen aan de natuurspeelplaats in Tolbert. Eerst was dat een trapveldje waar nog wel eens overlast van kwam, nu is het er hartstikke leuk. Voor stichting Zienn repareren wij verder fietsen, zomaar twee projecten die wij doen. 
In totaal hebben we veertig leden uit Noordenveld en Westerkwartier. Het leuke is dat we uit bijna iedere beroepsgroep wel iemand hebben. We vertellen elkaar tijdens bijeenkomsten wat we doen en zoeken verbinding. Daarbij houden we het maatschappelijke belang in het oog: we willen verantwoord bezig zijn met elkaar.
Als voorzitter ga ik vooral werken aan de zichtbaarheid van de Rotaryclub. Dat is dan ook het thema voor volgend jaar: Rotary zichtbaar. We gaan ons meer naar buiten richten, onder andere door kleine, sympathieke projecten op te pakken. Dat is ook onze insteek: niet zomaar geld geven en onze handen er van af trekken, maar juist zelf de handschoen oppakken. Denk daarbij aan het opruimen van zwerfvuil of aan tuintjes schoffelen voor ouderen.
Binnenkort willen we weer fysiek vergaderen in het Wapen van Drenthe te Roden, momenteel gaat alles nog via Microsoft Teams. Dat is een tweedehands oplossing, maar het is even niet anders. Ik hoop binnenkort iedereen van de Rotaryclub weer te mogen ontmoeten.’