Thema ‘Dementie – Kunst & Samenleving’ onder de aandacht

NOORDENVELD – Het klinkt nog ver weg, april 2019, maar de voorbereidingen voor deze maand zijn al in volle gang. Een groot aantal partijen organiseren dan namelijk allerlei activiteiten, waarbij kunst, dementie en samenleving elkaar treffen.

Het idee om deze onderwerpen bijeen te brengen werd geopperd in het Alzheimercafé zoals dat elke eerste donderdag van de maand in Roden wordt georganiseerd. Bijkomend voordeel is dat aansluitend in de maand mei het Alzheimercafé in Noordenveld precies 5 jaar bestaat. ‘Een mooi moment om dat op deze wijze zo te benadrukken,’ zegt Froukje Temming van Welzijn in Noordenveld. Samen met Laetitia Schweizer en Joke Quartel van K38, Kuneke Jansma als Cultuurcoach bij Welzijn in Noordenveld en Ilse Veneklaas van K & C werd er in de afgelopen weken al druk gebrainstormd over het programma.

‘Vanuit K 38 zijn we een initiatief gestart in samenwerking met Academie Minerva en het Kenniscentrum Kunst en Samenleving om een expositie, met daarbij diverse kunstzinnige educatieve activiteiten met betrekking tot dementie, op te zetten. En dat kan van alles zijn, muziek, schilderen, textiel, dans, theater, gedichten, foto’s. Kunstenaars zullen workshops gaan verzorgen die in K38 kunnen worden gegeven.
Daarnaast benadert de werkgroep ook allerlei andere partijen in de gemeente die wellicht ook hun steentje bij kunnen dragen aan het programma.
‘Alles kan, zolang dementie als thema maar centraal staat’ laat Laetitia Schweitzer weten. Zo bekijkt Ilse Veneklaas van K & C of zij ook met bijvoorbeeld een workshop kan aansluiten. ‘Vanuit het project ‘Gekleurd Grijs’ zijn er zeker aanknopingspunten te vinden. Bovendien heeft Gekleurd Grijs jaren ervaring in het opzetten van dergelijke programma’s en projecten. Voor het leggen van Noordenveldse verbindingen en het geven van advies kan men terecht bij cultuurcoach Kuneke Jansma. Deze laat ook nog weten dat er subsidie door zowel de gemeente als de provincie komt, evenals van RCOAK en Sluyterman van Loo fonds.

‘Dementie is tegenwoordige een groot maatschappelijk gebeuren,’ laat Joke Quartel weten. ‘Dementie kent vele vormen en gradaties. Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken. We willen daar ook vanuit K38 bij betrokken zijn. Meedoen aan deze ‘dementiemaand’ kan iedereen. Niet alleen ouderen willen we hierbij betrekken, maar zeker ook de jeugd. Zo zijn we ook bezig om zorgopleidingen bij dit verhaal te betrekken. Zo komen vele invalshoeken op deze wijze samen.’

Wie als kunstenaar mee wil doen met bijvoorbeeld een expositie of workshop kan contact opnemen met lml.schweitzer@gmail.com. Wie andere vragen heeft of als organisatie ook iets wil doen rondom dit thema kan contact opnemen met froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl.

Op de foto: Joke Quartel (K 38), Kuneke Jansma (Cultuurcoach Welzijn in Noordenveld), Ilse Veneklaas (K & C), Froukje Temming (Welzijn in Noordenveld) en Laetitia Schweitzer (K 38).