Theo van der Veen zwaait af na tien mooie jaren

RODEN – ‘Ik ben in augustus 2007 bij WiN komen werken, dus meer dan 10 jaar gewerkt voor deze organisatie. Ik ben binnen gekomen als jongerenwerker. Een eerste opdracht was het opzetten van een jeugdsoos in activiteitencentrum De Boskamp in Roden.’ Aan het woord is Theo van der Veen, vertrekkend welzijnswerker uit Noordenveld. Hij heeft een nieuwe baan in de gemeente Achtkarspelen gevonden. Een gemeente waar hij ook woonachtig is. De Krant sprak met hem over zijn werkzaamheden in de afgelopen periode bij Welzijn in Noordenveld.

‘Veel jongerenwerk is ambulant en gaat over het bezoeken van jongeren op straat. Vaak alleen en zo nu en dan samen met de wijkagent. Een leuke periode, waarbij ik in de loop der jaren heel veel jongeren heb leren kennen en vooral heb kunnen helpen met praktische ondersteuning en in enkele gevallen met concrete hulp of doorverwijzing naar andere organisaties. In een latere fase van mijn werkzaamheden ook werk gedaan voor het CJG als jongerencoach en een spreekuur in het Jeugdpunt, zoals dat enige jaren in Roden heeft bestaan.’

Een mooi project met een goede herinnering is een uitwisseling met een groep Spaanse jongeren. Ooit opgezet toen de wielerronde van Spanje in Drenthe in 2009 begon en ook de gemeente Noordenveld aandeed. Het project werd ‘Hola’ genoemd. Er was een uitwisseling tussen jongeren naar het Spaanse Autol om daar de omgeving, cultuur en vooral levenswijze mee te maken. Theo van der Veen: ‘De groep jongeren heeft er veel van geleerd en ervaringen mee kunnen nemen in hun ontwikkeling. Voor mezelf was het een spannende reis, omdat ik de eindverantwoordelijkheid had over een groep pubers waarvan ik niet kon voorspellen hoe die zich zouden gedragen. Uiteindelijk een voorbeeldige en verantwoordelijke groep meegemaakt. Een onvergetelijke reis die me altijd bij zal blijven.’

De laatste jaren heeft Theo van der Veen als  buurtwerker mogen werken met bewoners en verenigingen in Peize, Peizermade, Altena, Leutingewolde en de RAS dorpen. Vooral bezig met leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Buurtinitiatieven, mantelzorgvragen, vrijwilligerswerk, jongerenwerk. ‘En op de valreep heb ik  in het RAS gebied de eerste RAS visie mogen afronden . Een traject waarbij nauw met inwoners is gesproken over de toekomst van het RAS gebied wat geleid heeft tot een prachtige dorpsvisie met concrete acties voor de komende 5 jaar. Daar kijk ik met succes op terug.’

Buurtbemiddeling bij WiN is in oktober 2015 opgezet. Theo werd coördinator van deze dienst. Veel buurtconflicten worden zo gezamenlijk opgelost. Inmiddels is er  een enthousiaste groep van 11 bemiddelaars. Theo van der Veen: ‘Fantastisch om met deze groep te hebben mogen werken. Ik kijk met trots terug op wat we hebben neergezet en ben ervan overtuigd dat ze nog veel mooie dingen gedaan krijgen om Noordenveld leefbaar te houden.’

Een opvolger voor Theo van der Veen is al aangenomen en binnenkort start Erik van der Heide met zijn werkzaamheden. ‘In de periode die ik in Noordenveld heb gewerkt heb ik een groot netwerk opgebouwd. Daar kom je eigenlijk pas achter als je terugkijkt op de afgelopen 10,5 jaar. Bij WiN heb ik altijd met ontzettend fijne collega’s mogen werken waar ik op heb kunnen vertrouwen. We hebben minder leuke tijden gekend zoals bezuinigingen, maar ook zeker hele mooie momenten. Ik ga mijn collega’s en al die mensen waar ik mee heb gewerkt absoluut missen.’