Theo van der Waart

waart

Functie: Voorzitter Stichting Dorpshuis Peize e.o.

“We zitten vanaf september vorig jaar in De Essen, hoek Esweg/Boerakkerweg. Eigenlijk moet ik zeggen dat we er opnieuw zitten want deze locatie functioneerde als Multifunctionele Accommodatie (MFA) tot 2002 hier ook al. Toen was dat een onderdeel van WiN, Welzijn in Noordenveld, die daarna allerlei multifunctionele activiteiten in De Esrank organiseerde. Nu WiN zich noodgedwongen – het is allemaal een kwestie van geld – niet meer met deze activiteiten bezig kan houden en voortzetting in De Esrank qua financiën niet mogelijk bleek, moest naar een andere accommodatie worden gezocht. En zo zijn we hier weer terechtgekomen. Het huidige beleid van de gemeente Noordenveld dat inhoudt dat de gemeente dit soort accommodaties net als de sportvelden wil privatiseren en we dus zelf onze broek moeten ophouden, noopte tot het oprichten van de Stichting Dorpshuis Peize e.o.die nu de exploitatie van het dorpshuis op zich neemt. De gemeente Noordenveld heeft, voordat we hier introkken, groot onderhoud verricht en nu zijn we zelf verantwoordelijk voor het bijhouden daarvan. In dit pand bezetten we als dorpshuis met een eigen ingang veertig procent van de oppervlakte; de rest wordt behuisd door buitenschoolse activiteiten van de Kidscase-organisatie. Ons complexje bevat buiten de bieb die hier nu ook is gevestigd, drie zalen. Een grote zaal van zo’n 180 vierkante meter, geschikt voor bijeenkomsten van grotere groepen en twee kleinere: Een zaal voor bijvoorbeeld creatieve werkgroepen en een zaal met twee biljarts. De bezetting is goed; we kunnen nog wel meer activiteiten herbergen maar we onthouden ons met nadruk van commerciële activiteiten als bruiloften en partijen. Daarvoor zijn in Peize voldoende horeca-zaken die we beslist niet willen beconcurreren. We werken met veertien vrijwilligers die als doel hebben dat ons dorpshuis in de toekomst meer en meer een ontmoetingsplek voor echt álle dorpelingen gaat worden. Met, en daar wil ik graag de klemtoon op leggen, zeker ook aandacht voor de jongeren. Wij willen hun hier graag een plek bieden. Alle suggesties, van jong én oud, zijn ons zeer welkom. Op zaterdag 12 april houden we Open Huis, waarbij iedereen welkom is. Wilt u meer weten? Klik dan onze website www.dorpshuispeize.nl eens aan. Ons mailadres is info@dorpshuispeize.nl. En nogmaals: van harte welkom!”