Thom Leicht

Naam: Thom Leicht

Functie: Voorzitter Stichting Dorpshuis Op de Welle, De Wilp

“Dit allereerst: Ik woon niet in De Wilp, maar in Siegerswoude dat er dicht tegenaan ligt. Maar het maatschappelijk en sociale leven hier is grotendeels De Wilp gebaseerd. Die plaats heeft echt alles, is wat je noemt self-supporting. Dat ik al jaren voorzitter van het Dorpshuis ben, heeft een voorgeschiedenis. Eind zestiger jaren in de vorige eeuw was huisarts dokter Vochteloo de grondlegger van het multifunctionele centrum in de Schoolstraat. Ik werd als bezoeker en vooral ook als ‘objectieve buitenstaander’ begin jaren ’90 gevraagd, me eens om het financiële aspect te bekommeren en zo is de functie van voorzitter, als volgende stap, ook bij me terecht gekomen. Dat ik een ‘buitenstaander’, dus geen inwoner ben met intensieve banden met het Wilpster verenigingsleven, was en is – vind ikzelf – een extra pluspunt. Ik kan altijd objectief oordelen. De stichting waarin het Dorpshuis is ondergebracht, houdt, populair gezegd, zijn eigen broek op. Onze inkomsten komen uit de verhuur van de zalen en ook uit de horeca. Leffert Meijer en zijn vrouw Coba zijn onze beheerders die ook de horeca runnen. Want – dit tussen haakjes – ons Dorpshuis wordt naast  ‘vaste’ bewoners als de bieb, het consultatiebureau, de trombosedienst, uitgiftepost van de apotheek, bloedprikcentrum, fysiotherapeut en diëtiste plus de schoolgymlessen in onze sportzaal ook door diverse sportverenigingen gebruikt. En steeds meer als gezellig ontmoetingscentrum. We hebben hier diverse zalen, in alle maten en ook een mooie toneelzaal.  Kortom: Op de Welle is een multifunctioneel centrum van ontmoeting en cultuur. En van creativiteit en sport. Hier komen heel veel Wilpster activiteiten bijeen. Die ‘verzamelfunctie’ willen we graag behouden en verder uitbreiden. Waar we blij mee zijn, zijn de 7 bestuursleden – 3 vrouwen, 4 mannen – die zich bestuurlijk maar ook qua ‘kennis van zaken’ en uitvoering inzetten om met de vele vrijwilligers het Dorpshuis steeds meer tot prettige ontmoetingsplek te laten worden. Wat de toekomstplannen zijn? Op zoek gaan naar een goede opvolger voor mij. En verder de multifunctie nog verder perfectioneren en uitbreiden, zoals door ruimte te kweken voor een brede fusieschool. Dan heb je bijna alle voorzieningen onder één noemer. Dat kost uiteraard tijd. Voor meer info zie onze website www.opdewelle.nl