‘Thuiswerken valt niet mee, je e-mailaccount is vaker niet te openen dan wel’

Regio gehuchten-2

Dorpen aan het woord

REGIO – Hoe staat het er eigenlijk voor met de kleinere plaatsen in de regio? Waar staan ze op dit moment en, belangrijker nog, wat zouden ze graag realiseren voor 2015? Zo wil Nietap-Terheijl af van de koppositie woninginbraken, Een zet graag de bulldozer in de grond voor de bouw van twee scholen op één locatie en in Lieveren zien ze de wegversmalling tussen Roden en Lieveren liever nog vandaag dan morgen. En o ja, glasvezel. Dat willen bijna alle dorpen. Want in het buitengebied wonen best lekker, maar afgesloten zijn van de buitenwereld is toch iets minder prettig. Het woord is aan de plaatselijke buurt- en dorpsverenigingen.

EEN

“De afgelopen vijf jaren waren best bewogen”, begint secretaris Jan Kemkers van Plaatselijk Belang Een. “We hebben ons jarenlang sterk gemaakt om de twee scholen -CBS de Regenboog en OBS de Lindehof- in het dorp samen onder één dak te krijgen. En dat gaat nu gebeuren. We krijgen een MFA in het dorp, een multifunctionele accommodatie, ter vervanging van het dorpshuis. Als vaste plek voor onder andere de biljart- en de klootschietvereniging, de kaartclub en de ouderenvereniging. Het wordt behoorlijk groter dan het nu is en daar komen straks, op dezelfde plek, de scholen bij. Het plan is goed gekeurd, de financiering is rond. We gaan nu de aanbestedingsfase in. Ik ben er trots op dat het plan erdoor is. Je moet iets doen om de jeugd in het dorp te houden hè? Daarom is het fantastisch dat we beide scholen in het dorp kunnen houden. Als alles meezit, kan de bouw in maart beginnen. De planning is dat de school in 2016 opengaat. Wat er verder nog op stapel staat? Glasvezel. Samen met een paar omliggende dorpen willen we een coöperatie vormen, een vuist maken en zorgen dat iedereen meegaat in het plan.”

NIETAP-TERHEYL

“Wat we echt het allerliefst gerealiseerd zien voor het komende jaar? Dat we nu eindelijk eens níet meer op nummer één staan met het aantal woninginbraken”, vertelt Geerhardt Dijkhuis, voorzitter van De Buurtschap Nietap-Terheyl. “Niemand snapt hoe het kan. Zelfs de politie staat voor een raadsel. We zijn zo’n hechte gemeenschap. Maar we voeren echt de lijst aan hier, met inbraken. Zo’n twaalf, dertien per jaar geloof ik. We hebben inmiddels extra maatregelen genomen. Zo surveilleert de politie geregeld in burger en doen we aan buurtpreventie. Verder willen we graag woningen op de plek van het ‘Oerbos’, het braakliggende stukje grond bij de splitsing Natuurschoonweg en de JP Santeeweg. Omdat het al zo lang braak ligt, is er een soort natuurlijk bosje ontstaan, vandaar de naam ‘Oerbos’. Het terrein is eigendom van Rottinghuis, een aannemingsbedrijf uit Groningen. We hopen dat daar woningen gebouwd kunnen worden, zodat het ‘Gat van Nietap’ gedicht wordt. Bovendien is er vraag naar woningen hier. Ergens tussen de tien en vijftien zou mooi zijn, voor starters en net daarboven. Nee, concrete plannen zijn er nog niet. Maar ik heb goede hoop, de contacten met de gemeente hierover zijn goed. En nog een puntje: er moet iets gebeuren aan de snelheid op de Natuurschoonweg. Daar wordt véél te hard gereden. Het is wachten op een drama. Dat moeten we niet willen.”

LIEVEREN

Voorzitter Roelof Bathoorn van Dorpsbelangen Lieveren is een tevreden man. Het klimtoestel dat de buurt dit jaar kreeg met dank aan de gemeente, wordt in 2015 op het speelveldje geplaatst. En, na jarenlang leuren, is de wegversmalling op de Noordesch erdoor. “Op de weg van Roden naar Lieveren wordt stelselmatig veel te hard gereden”, weet Roelof. “Je mag er dertig, maar mensen rijden negentig. Levensgevaarlijk. We hebben er wel een smiley geplaatst, maar dat hielp natuurlijk geen bal. Volgend jaar wordt de weg versmalt. En op de Noordveldweg, het stuk tussen Altena en Lieveren, komt een bobbel om de snelheid eruit te halen. Een plateau heet dat officieel geloof ik. Dat maakt de boel er een stuk veiliger op”, besluit Roelof die verder rekent op een rustig jaar. “Dit waren voor ons de belangrijkste punten. Verder staat er niet veel spannends op de planning.”

RODERESCH-ALTEVEER-STEENBERGEN

Op de bucketlist van Dorpsbelangen RAS staan nog wel een paar puntjes voor het komende jaar. Allereerst noemt voorzitter van de vereniging Monica Bruggenweerth de realisatie van het dorpshuis dat in de voormalige basisschool in Roderesch gehuisvest wordt. Zij hoopt, dat zodra de deuren van de buurtvereniging opengaan, er weer wat meer reuring in de RAS-dorpen komt. Het échte leven in de spreekwoordelijke brouwerij is nogal ver te zoeken, nu de basisschool sinds 1 augustus 2013 de deuren op slot heeft gedraaid. Maar goed, er wordt stug doorgebuffeld aan de Giezenstraat nummer 3. “Het zou een mooie impuls zijn voor de vitaliteit van Roderesch, Alteveer en Steenbergen als het allemaal klaar is”, stelt Monica. “Fase één zit er bijna op. Dat zijn de kleedkamers van de multifunctionele ruimte en de bouw van drie nieuwe toiletten. Daarna starten ze met fase twee, de openbare ruimte, de keuken en de bar. De laatste fase is de realisatie van de huiskamers en de sloop van het oude sanitair. Voor de zomer moet alles in principe klaar zijn”, zegt Monica die ook graag ziet dat er iets aan het donkere fietspad tussen Roden richting Veenhuizen gedaan wordt. “Het is daar zo verschrikkelijk donker en mensen worden verblind door de autolampen. Het is een punt dat bij iedere schouw weer naar voren komt. Je zou iets kunnen doen met lichtgevende punten of sensoren die ervoor zorgen dat er lampen gaan branden als er iemand aankomt fietsen. Ik geloof dat ze er een pilot mee hebben tussen De Groeve en Zuidlaren. En als ik dan nog een puntje mag noemen: van het vrachtverkeer dat hier door de dorpen dendert willen we ook wel af. Al zal dat nog best lastig worden. Want hoe doe je dat? Het is vooral niet-bestemmingsverkeer dat hier dankzij de TomTom langsrijdt. Vrachtwagens van het Kruidvat bijvoorbeeld. Die hebben hier niets te zoeken. De bermen gaan er aan hier. Zo zonde! Maar wat moeten we doen? TomTom een brief schrijven?, bloembakken op de weg plaatsen? Wie het weet mag het zeggen.”

RODERWOLDE

In Roderwolde prijkt een glasvezelnetwerk bovenaan het verlanglijstje. “Het valt niet mee om hier in Roderwolde thuis te werken”, vertelt Silvia van der Meijs, secretaris van de Vereniging voor Dorpsbelangen Roderwolde. “Internet valt voortdurend weg, je hotmail-account is vaker niet te openen dan wel… Het is echt hoog tijd dat hier glasvezel aangelegd wordt. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen hebben we een werkgroep opgericht. Samen met Nietap, Leutingewolde, Sandebuur, Matsloot, Foxwolde en Industrieterrein Noordhoek in Roden hebben we de koppen bij elkaar gestoken. ‘De Kop Breed’, heet het initiatief. De belangstelling voor glasvezel is gelukkig enorm. Wij zitten al boven de 90 procent na de laatste peiling, Leutingewolde op 93, Foxwolde op 100 en Nietap op 83 procent. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie. Het lijkt positief allemaal. Wat mij betreft gaat de schep zo snel mogelijk de grond in.”

DONDEREN

Donderen. Bekend van Donderslag, een feest waarvoor zo’n beetje het hele dorp uitloopt. Een dorp dat met vierenhalf honderd inwoners maarliefst 26 versierde wagens weet op te tuigen tijdens haar 600-jarig bestaan. Waar een klein dorp groot in kan zijn. En altijd met de blik op de toekomst gericht. Het afgelopen jaar is er een hoop gerealiseerd in het dorpje dat ligt tussen Vries, Norg en Peize. Het zou dus best een tandje lager kunnen dus, zou je zeggen. Maar niets is minder waar. “We hebben een belangrijk verkeersproject afgerond”, vertelt Inne Rutgers. Zij is secretaris van Belangenvereniging Donderen. “Zo hebben we een rotonde gekregen op een plek waar veel ongelukken gebeurden, zijn er oversteekplekken gekomen van de Dorpsweg naar de Oosterstraat en is er een extra fietspad gerealiseerd. Als bekroning op het verkeersproject staat er nu een kunstwerk in de vorm van twee paardjes op de rotonde. En, ook leuk, want al een langslepend project, zijn er vier starterswoningen opgeleverd. Iets dat we al heel lang graag wilden. Jongelui die in Donderen zijn geboren en er graag wilden blijven konden er nooit een huis kopen. Die waren er simpelweg niet. Op dit moment zijn we bezig met een Dorpsbelevingsonderzoek. ‘De Toekomst van Donderen’ heet het. We hebben middels huiskamergesprekken de wensen en ideeën voor de toekomst van bewoners geïnventariseerd. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod. Van woningbouw, sociale voorzieningen, de nieuwe zorgwet tot het glasvezelnetwerk. Met de uitkomsten daarvan hebben studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden een enquête opgesteld. De resultaten gaan we op 27 januari presenteren. Ik benieuwd welke projecten eruit rollen. In ieder geval moeten we ook nog iets met het mobiele netwerk. Het bereik is in Donderen bedroevend slecht. Maar dat is geen overheidskwestie. Daarvoor zullen we bij KPN moeten aankloppen”, besluit Inne.

Regio gehuchten