Tijdens Rodermarkt: wie maakt het lekkerste streekproduct?

RODEN – Noord Nederland is rijk aan culinair erfgoed. Kennis van culinaire tradities, vaak overgedragen van ouder op kind, is een van de belangrijkste pijlers. Streekproducten winnen aan populariteit en zullen een blijvend onderdeel uitmaken van het aanbod. Het uiteindelijke succes zal niet worden bepaald door het product, maar door de band van de producten naar de consument. Het Culinair Erfgoed Centrum begon dertig jaar geelden met het initiatief om het wecken en conserveren van voeding goed in beeld te brengen. Een streekproduct is niet echt onderscheidend. Elk product wordt ergens geteeld, verbouwd, gehouden of geproduceerd en komt dus uit een streek. Echter wanneer een streek zich als geheel weet te onderscheiden, kan dit wel een toegevoegde waarde hebben. Het gaat dus om het product zelf en de relatie die het product en de producent weten op te bouwen met de consument. Door een streekproductenwedstrijd tijdens de Jaarbeurs van het Noorden, wil men het regionaal produceren en de verkoop van kleine stalletjes en boerderijwinkels bevorderen. Opdat de lijn van producent naar consument kort blijft. Een deskundige jury zal uiteindelijk tijdens de beurs een winnaar aanwijzen. De hoofdprijs is een weekend in een vakantiehuis met een goed gevulde koelkast. Er zijn voorwaarden om mee te doen. De producten moeten gemaakt zijn door de inzender en moeten aangeleverd worden met een digitale foto en een passend verhaal. Inlichtingen over regels gebonden aan deze wedstrijd zijn op te vragen bij het Carolina Verhoeven via culinairerfgoedcentrum@gmail.com of  0683272405.