‘Tiny houses in één dag’, Roden gaat voor kant-en-klare prefab huizen

RODEN – Het is tegenwoordig de orde van de dag, de dreigende woningnood. Woningen worden schaars en de prijzen stijgen tot eenzame hoogte. Voor menig gemeente een ingewikkeld probleem, want ruimte is schaars en iedereen wil groot, groter en grootst wonen. Vaak zijn bouwgronden en projecten in handen van vastgoedontwikkelaars en zij bouwen met een winstoogmerk. Daardoor komt de sociale woningbouw onder druk te staan. In Roden heeft men een plan, dat volgend jaar al vorm moet krijgen. Producent StartBlock uit Emmeloord is van plan om tien zogenaamde prefab huizen te plaatsen in Roden En wel op de plek tussen de Albertsbaan en de Heerestraat.

De huizen worden kant-en-klaar aangeleverd. De ene dag staat er nog niets en de andere dag staat er een huis. Een huis van 50 vierkante meter woonoppervlak. Dus bijster groot is het niet, maar perfect voor een of twee personen, aldus directeur Jeroen Oost van StartBlock. Het plan moet nog door de diverse commissies in Roden, maar er ligt een positief ambtelijk advies. De huizen van de fabrikant worden gezien als één van de mogelijke oplossingen voor de krapte op de woningmarkt.

Krapte op de woningmarkt en woningnood is van alle tijden. Na de tweede wereldoorlog werd deze term voor het eerst gebruikt. Tijdens de oorlog was de bouw natuurlijk stil komen te liggen en waren er vele woningen vernield of verwoest door het ‘herrenvolk’. Vlak na de oorlog nam de bevolking toe (babyboom en repatriëring van Indische Nederlanders). Rond 1950 was het aantal vierkante meters bewoonbaar vloeroppervlak per inwoner slechts een kwart van het aantal bewoonbare vierkante meters per inwoner in het jaar 2000. Bovendien was de kwaliteit van bewoonbare woningen soms erg laag. Het was in die tijd erg normaal om bij iemand ‘in te wonen’. Meerdere gezinnen deelden zo één huis. In de jaren tachtig leidde een groeiend tekort aan huurwoningen en leegstaande panden in de binnenstad tot een actieve kraakbeweging. Zelfs de kroning van Beatrix tot koningin kwam onder druk te staan van protesten en oproeren. Onder het motto ‘Geen woning, geen kroning’ voerden duizenden activisten protest tijdens troonhuldiging in Amsterdam.

De huizen van StartBlock komen woonklaar uit de fabriek, vertelt Oost aan het Dagblad van het Noorden. Alle voorzieningen zitten er al in, de huizen moeten alleen nog op de nuts voorzieningen worden aangesloten. Oost zegt dat het dus een van de oplossingen voor de woningnood kan zijn. Ze kunnen snel worden geplaatst en het vraagt weinig inzet van vakmensen. Een andere schaarste in Nederland. Vanuit andere gemeentes is er ook vraag naar de huizen. Een andere snelle oplossing is het bouwen van zogenoemde ‘Knarrenhoven’, zoals staat te gebeuren in Zuidlaren en in Eelde. ‘Wanneer ouderen beter vanuit hun te groot geworden huis gaan verhuizen naar mooie appartementen, dan komt er een doorstroom op gang, waar een ieder profijt van heeft,’ vertelt een van de initiatiefnemers van het Knarrenhof in Eelde/Paterswolde. In Roden zoekt men het dus allereerst in deze prefab huizen. In het derde kwartaal van 2022 moeten de eerste huizen in Roden worden afgeleverd. Emmeloord had de primeur, daar staan nu acht woningen en zijn er nog acht in de maak. Ook vanuit Naarden en Ridderkerk is er interesse.