Tóch EggRun in Roden

RODEN – Het leek er niet op, maar er komt tóch een nieuwe EggRun. En wel op zaterdag 8 april! EggRun Roden organiseert een motortreffen om aansluitend uigedost met meegebrachte paasartikelen zoals knuffels en paaseitjes. Na een defilé door en om het dorp, rijdt de colonne naar een instelling in de regio en de daar aanwezige patiëntjes en bewoners te verrassen. Deelname is gratis, de kosten van de EggRunn zijn nagenoeg volledig betaald door sponsoren. Een gift in de inzamelbox voor het goede doel wordt heel erg op prijs gesteld. Meer informatie is te vinden op Eggrunroden.nl