Toch nog veel vraagtekens over toekomst Eben Haezer

Kerkbestuur en inwoners Roderesch voeren ‘goed gesprek’ over uitbreiding
RODERESCH – Zo. De ergste kou is voorlopig uit de lucht tussen het bestuur van kerk Eben Haezer in Roderesch en inwoners van het dorp. Zij vrezen voor én een enorme kerk én een gigantische parkeerplaats in het groen, het groen waar zij ooit bewust voor kozen. Donderdagavond spraken kerkbestuur en bewoners en dat gesprek kan als verhelderd beschouwd worden. Er blijven echter vragen. De intentie van het kerkbestuur is om bewoners regelmatig bij te praten en ze zelfs mee te laten kiezen in mogelijke verbouwmodellen.
Vooropgesteld, het kerkbestuur werkt niet onder een hoedje met de gemeente. Er zijn dus geen toezeggingen – in welke vorm dan ook- gedaan. Dat het kerkbestuur besloot een huis te kopen om dat met eventuele winst door te verkopen, is geheel op eigen risico gebeurd. Net zoals donderdagavond duidelijk werd dat de tekeningen die er nu liggen de door het kerkbestuur gewenste nieuwe situatie is. Een ideaalplaatje dus. Of het aan de toets der kritiek van bijvoorbeeld de gemeente voldoet, is nog helemaal niet duidelijk.
Voor de goede orde: het gaat prima met Eben Haezer. De kerk zit vol en wordt te klein. De door het bestuur gewenste situatie levert straks een kerkzaal op waarin 400 mensen kunnen zitten. Komt die kerkzaal er daadwerkelijk, dan zullen er ook extra parkeerplaatsen aangelegd worden. Daarvoor zou een stuk weiland moeten wijken en vrezen bewoners straks naast een paarkeerplaats te wonen, in plaats van uit te kijken op het groen. Bovendien werden donderdagavond individuele bezwaren op tafel gelegd. Zo wordt het kerkgebouw in het ideaalplaatje een stuk naar achteren geschoven, en daar is de achterbuurman – die al eerder gecompenseerd zou worden door het voormalige kerkbestuur- uiteraard minder blij mee. De toon van het onderhoud was echter prima. Natuurlijk, soms werd er pittig gediscussieerd, maar het kerkbestuur gaf telkens nadrukkelijk aan op goede voet met de ‘buren’ te willen blijven, zoals dat al vanaf 1921 het geval is. Wat ook ter sprake kwam was de optie grondruil. Die mogelijkheid zal na de vakantie onderzocht en met direct betrokkenen besproken worden. De bewoner van Roderesch zien het liefst zo weinig mogelijk aan de huidige situatie veranderen.
Toch blijven er vragen. Wat als de gemeente de plannen van de kerk wél goedkeurt op basis van wettelijke bepalingen, en de inwoners van Roderesch tegen zijn? Gaat de verbouw dan wel of niet door? Wat gebeurt er met de kerk als er helemaal niet uitgebreid mag worden? Het kerkbestuur onderzocht eerder al de mogelijkheid om te verhuizen. Zo was bijvoorbeeld de Meester de Vriesschool in Nieuw Roden in beeld en droeg de gemeente twee opties voor die echter afgewezen werden door het kerkbestuur. Zeker is dat er uitgebreid moet worden, wil Eben Haezer plek blijven bieden aan alle belangstellenden. En worden het 400 plaatsen, dan zullen er extra parkeerplaatsen gecreëerd moeten worden. Voor nu is er even duidelijkheid. Er zijn links en rechts wat afspraken gemaakt en de bereidwillendheid bij zowel kerkbestuur als inwoners is groot. Kortom: de misverstanden zijn uit de lucht, de vrede is getekend. En als het aan alle partijen ligt, blijft het ook bij die vrede.

Opmerkelijk was overigens dat ondanks nadrukkelijk verzoek van beide partijen er geen ambtenaar van de gemeente Noordenveld aanwezig kon zijn om meteen wat zaken op te helderen. Wél was er een afvaardiging van Dorpsbelangen Roderesch en toonden ook LGN en de VVD in de persoon van Robert Meijer belangstelling.