Toch weer gesprek over trafohuisje in Nieuw Roden

Wethouder tempert optimisme

NIEUW RODEN – Ondertussen is de gang van zaken rond de bouw van een transformatiehuisje van Enexis aan de Esweg in Nieuw Roden slechts nog vast te leggen in een vuistdik dossier en aan dat dossier wordt binnenkort wéér een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Wethouder Henk Kosters liet woensdag tijdens de raadsvergadering namelijk weten toch open te staan voor een gesprek met Enexis en Dorpsbelangen Nieuw Roden. Dat zou je een opening kunnen noemen, al temperde Kosters al te veel optimisme.

Dorpsbelangen Nieuw Roden lag al vanaf het bekend worden van de plannen van Enexis dwars. Logisch, want het huisje zou bij calamiteiten voor een hoop ellende kunnen zorgen, helemaal omdat het geen gesloten huisje betreft. Wat Dorpsbelangen echter ook deed, de gemeente en Enexis waren niet te vermurwen. Er was en is geen gevaar, zo stelde Enexis in het verleden a diverse keren en als er wel kans was geweest op calamiteiten, dan had Enexis het zelf wel anders gedaan. Zelf wel voor een gesloten huisje gezorgd. De zaak kwam voor de rechter en later zelfs voor de Raad van State. Ook zij oordeelde dat de gemeente goed gehandeld had en dus leek het allemaal klaar. De in juli van dit jaar verleende vergunning bleef geldig en dus kon Enexis aan de slag. Punt, zou je denken.

Die punt is echter weer een potloodpuntje geworden, want door de inzet van Dorpsbelangen, die een verzoek bij de politieke partijen in Noordenveld neerlegde en zo nogmaals probeerde de zaak aanhangig te maken, werd er woensdag dus toch weer over gepraat. Of beter: met dank aan Lijst Groen Noordenveld. ‘Eigenlijk de enige partij die richting ons van zich liet horen en derhalve een motie indiende. We zijn ze daar erkentelijk voor’, zei voorzitter Piet Luursema. Directe aanleiding was zeker ook de brand in een vergelijkbaar huisje elders in het land. Sterker nog: dat huisje was wel afgesloten en toch moesten de direct omwonenden vanwege de veiligheid hun huizen verlaten. Wat dan in Nieuw Roden, waar als het aan Enexis ligt straks sprake is van een open huisje? Ook, zo liet LGN weten, ontbreekt in de plannen van Enexis in Nij Roon een zogenaamde schervenmuur. Bovendien werd het huisje waar brand uitbrak, net als nu in Nieuw Roden, beschouwd als veilig. Het tegendeel is dus gebleken.

De gemeente in de persoon van wethouder Henk Kosters en andere partijen verschuilden zich aanvankelijk – en nog wel- achter de uitspraak van de Raad van State. Die lag er, en daar wilde de gemeente zich graag aan houden. Waarom was er anders nog rechtspraak in ons land? Desondanks kwam er een opening en liet Kosters weten best nog een keer met direct betrokken partijen om de tafel te willen. Maar, zo liet hij duidelijk merken, men moet in Nieuw Roden nou niet meteen de polonaise gaan lopen, want Kosters is niet optimistisch over de uitkomst van dat gesprek.

Die instelling ergerde zeker Luursema, net als veel andere inwoners van Nieuw Roden aanwezig in de raadzaal. De betrokkenen hadden zelfs een spandoek mee, een doek dat de komende tijd op verschillende prominente plaatsen in het dorp zichtbaar zal zijn. ‘Vooropgesteld, en dat heb ik hem ook zelf verteld, ik heb veel waardering voor wethouder Kosters. Ik vind echter dat hij in deze zaak hopeloos de mist in gaat. Neem zijn laatste opmerking. Waarom meteen weer zo negatief? Waarom zegt hij niet ‘dat we er samen nog een keer tegenaan gaan om te kijken of we nog iets kunnen veranderen’. Ik begrijp dat niet. In dit geval heb ik de indruk dat hij zich harder maakt voor de belangen van Enexis, dan voor de belangen van de inwoners van Nieuw Roden. En dat verschuilen achter een uitspraak, tsja. Dat is gemakkelijk. Je daar gewoon maar bij neerleggen en de inwoners hier laten barsten, dan ben je in mijn optiek geen knip voor de neus waard. Dit is inderdaad een enorm dossier. Een dossier waarin heel veel faliekant is misgegaan. Dat kan, dat gebeurt. Binnenkort zullen we het dossier nog maar eens tegen het licht houden. Wat mij echter stoort is de houding van de politici. Ze komen in dit geval niet of nauwelijks op voor de belangen van bewoners, iets waar ze toch altijd de mond vol van hebben.’ Een afspraak voor het beloofde gesprek is er nog niet. Als het aan Luursema ligt, vindt het echter begin volgend jaar – op korte termijn dus- plaats.