Toegankelijkheid De Woldzoom roept vragen op

Directeur De Woldzoom noemt kritiek ‘overtrokken’

 

RODEN – De toegankelijkheid voor mindervaliden in gezondheidscentrum De Woldzoom te Roden, laat zwaar te wensen over. Zo zijn de parkeerplekken voor mindervaliden te ver weg, is er een lastige helling aanwezig en is het invalidentoilet simpelweg te krap. Althans, dat laat een anonieme tipgever weten aan deze krant. Opvallende gebreken, zeker aangezien het gebouw in 2017 is opgeleverd en er tegenwoordig meer eisen rondom toegankelijkheid worden gesteld. Onze anonieme bron geeft overigens aan dat bij de bouw van het gezondheidscentrum, er onvoldoende rekening is gehouden met een ontsnappingsroute voor mensen met mobiliteitsproblemen in het geval van brand of spanningsuitval.
Naast de klachten over parkeerplekken en het invalidetoilet, wijst de tipgever ons op de draaideur die uit drie compartimenten bestaat en op de lift. De lift zou zo krap zijn, dat een rolstoelgebruiker er niet kan draaien. Daarnaast dient de lift van de buitenkant opengemaakt te worden door middel van een dranger, die een flinke hindernis oplevert voor rolstoelgebruikers. Hoogste tijd om eens in gesprek te gaan met de betrokken partijen rondom de bouw van De Woldzoom.
De parkeerplaats en de infrastructuur rondom het centrum zijn verzorgd door Koninklijke Sjouke Dijkstra. Bedrijfsleider Ronald Faber, vertelt waarom de parkeerplekken voor invaliden zo ver weg zijn. ‘De opdrachtgevers wilden geen vaste invalidenplekken op de stoep van het centrum, omdat ze bang waren voor misbruik. Vandaar dat de mindervalidenplekken gewoon op de parkeerplaats staan. Er is wel bewust gekozen voor een flauwe helling van de parkeerplek naar het centrum, zodat het begaanbaar is voor auto’s. Op die manier kunnen mensen die écht heel slecht ter been zijn, voor het centrum worden afgezet.’ De ‘flauwe’ helling, die volgens veel rolstoelbezitters hinderlijk is, werd dus bewust geplaatst. ‘We hadden er natuurlijk ook een trap kunnen plaatsen. Door de helling te plaatsen, kunnen auto’s er wel terecht.’ Faber benadrukt daarnaast dat hij niet het gevoel heeft dat er onwil is van de opdrachtgevers om het mindervaliden makkelijker te maken. ‘Er wordt gekeken of er mindervalidenplekken dichterbij kunnen worden geplaatst, deze helling zou dan een tijdelijke oplossing zijn.’
De directeur van gezondheidscentrum De Woldzoom, is tandarts Martijn Egges. Over de parkeerplaatsen kan hij kort zijn. ‘Wij hadden die parkeerplaatsen voor mindervaliden ook graag dichter bij het gebouw gehad, maar dat mocht simpelweg niet van de gemeente. Waarom? Geen idee, ik heb daar nooit een verklaring voor gekregen’, zegt hij.  Wel benadrukt hij dat het plateau voor de deur extra breed is gemaakt, zodat auto’s er wel kunnen komen en ambulances er zelfs kunnen keren. Angst voor misbruik was volgens hem niet de reden om de parkeerplekken voor mindervaliden verder weg aan te leggen. ‘Al wil ik er wel graag bij zeggen dat degenen die zulke plekken misbruiken, vaak mensen zijn die goed ter been zijn. Mindervaliden houden zich doorgaans keurig aan de regels’, zegt Egges.
Tot zover de parkeerplaats en de infrastructuur rondom De Woldzoom. Voor het gebouw zelf moeten we bij bouwbedrijf Dijkstra-Draisma zijn. Jan Kamminga, die namens Dijkstra-Draisma projectleider was bij het project van De Woldzoom, wijst echter naar de architect en de opdrachtgevers. ‘Hier wil ik mij niet in mengen. Wij hebben in opdracht van de opdrachtgevers gehandeld’, zegt Kamminga.
Dat brengt ons terug bij directeur Martijn Egges, die maar al te graag reageert op de kritiek van de tipgever. ‘De kritiek op de deur van drie compartimenten, vind ik overtrokken. Er zit een knop naast de draaideur, die ervoor zorgt dat hij minder snel draait. Dat er een gebrek aan ruimte zou zijn, is flauwekul. Zo groot is een rolstoel niet en door middel van de knop moeten zij prima in staat zijn om de deur te gebruiken. Maar dan moeten de rolstoelgebruikers wel wat meer geduld hebben, want hij draait gewoon een stuk minder snel’, zegt Egges. Hij kan zich dus in ieder geval niet vinden in de kritiek met betrekking tot de deur. De kritiek met betrekking tot de lift, vindt hij echter wel terecht. ‘Ik heb gehoord dat die voor mindervaliden nogal lastig is. We zoeken daar een oplossing voor, want dat moet aangepakt worden. Vergeet hierbij trouwens niet dat het centrum nog maar een paar maanden oud is. Dit soort problemen zijn kinderziektes, die wij binnen een jaar opgelost willen hebben.’
Dan is er nog het invalidentoilet, dat volgens onze tipgever te klein is. Egges reageert: ‘Ik heb hier geen klachten over ontvangen. Daarnaast vind ik niet alle verzoeken over het toilet realistisch. Zo willen zij het liefst een toilet met douchegelegenheid. Aan die wens kunnen wij niet voldoen. Ik snap dat men het liefst een mindervalidentoilet van vier bij vier meter wenst, maar dat is voor ons gewoon niet haalbaar.’ In een reactie laat onze tipgever weten dat er nooit een verzoek voor een toilet met douchegelegenheid is gedaan. Hij doet deze uitspraak van de heer Egges dan ook af als een ‘kulverhaal’.
Egges zegt verder dat de meeste mensen die hij spreekt, waarvan ook een aanzienlijk deel mindervalide is, erg enthousiast is over het nieuwe gezondheidscentrum. ‘Daarom vind ik de klachten ook zo jammer. Ik begrijp dat men graag al hun wensen in vervulling willen zien gaan, maar ze moeten daarbij niet vergeten hoe de situatie voor de bouw van het centrum was. In dat opzicht zijn we van de hel naar de hemel gegaan qua toegankelijkheid. Veel praktijken die hier gevestigd zijn, zaten voorheen in een oude woning of een oud gebouw. Daar was de toegankelijkheid veel slechter dan hier, als de woningen überhaupt al toegankelijk waren voor mindervaliden. Er zijn een aantal kleine punten die verbeterd moeten worden en die wij gaan aanpakken. Eén daarvan is de lift. Voor de parkeerplekken moet je bij de gemeente zijn. Voor hen waren parkeerplekken voor het gebouw namelijk onbespreekbaar.’ Daarbij zegt Egges dat mensen die klachten of wensen hebben, altijd in gesprek kunnen gaan met de directeur.
De gemeente Noordenveld reageert via een woordvoerster op het parkeerprobleem: ‘De gemeente is daar mee bezig en zoekt naar een oplossing. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning konden wij de parkeerplek simpelweg niet dichterbij plaatsen. De aanwezigheid van de kerk op het terrein, bemoeilijkte dit. Dat wil niet zeggen dat er geen parkeergelegenheid dichterbij het gebouw komt. We gaan met de mindervaliden in gesprek en zullen hun wensen zeer serieus nemen.’
Over het gebouw zelf en de gebreken hiervan, zegt de woordvoerster het volgende: ‘Wij toetsen een gebouw altijd op basis van het bouwbesluit. Dat zijn de minimale eisen waaraan een gebouw moet voldoen. Het kan best zijn dat er in het VN handvest strengere eisen rondom toegankelijkheid staan dan in het bouwbesluit, maar als gemeente hanteer je altijd die laatste. Met het VN handvest doen wij in eerste instantie niets.’
De gemeente belooft met de mensen in gesprek te gaan over de toegankelijkheid van het gezondheidscentrum. Tot die tijd moet blijken of gezondheidscentrum De Woldzoom aanpassingen gaat doen, die de toegankelijkheid zal gaan verbeteren.
Onze tipgever vraagt de heer Egges om zelf per handbewogen rolstoel het gebouw te betreden, om in het bijzijn van de media de benoemde knelpunten te kunnen ervaren.