Toekenning museumregistratie: kroon op Mensinge

RODEN – Aan het einde van het jaar toch nog goed nieuws voor Museum Havezate Mensinge: het toekennen van de nationale museumregistratie. ‘Dit is dé erkenning dat Mensinge voldoet aan alle kwaliteitseisen voor een professioneel museum. Ik ben trots op alle vrijwilligers: dit is de kroon op hun werk’, zegt een blije directeur Mara Bosboom.

Mensinge moest afgelopen week haar deuren weer sluiten vanwege de Coronamaatregelen. Het museum kon slechts drie dagen bezoekers ontvangen op de  kerstexpositie.  Een maandenlange voorbereiding ging ineens teniet. Als de kerstexpositie wordt afgebroken komt het goede nieuws binnen. Iedereen glundert als Mara roept: ‘Yesss…. We zijn er door: Museumregistratie per 15 december. Ik ben superblij.’ Er komt koffie met gebak voor het beperkte aantal aanwezigen dat de kerstspullen opruimt. De stemming is meteen uitgelaten en feestelijk.

‘Dit is een enorme opsteker voor Mensinge en Roden’, zegt Mara. ‘We kunnen nu een aanvraag indienen voor de Museumkaart. Met deze kaart heb je landelijk toegang tot 400 musea. Maar belangrijker is dat Mensinge geslaagd is voor de zware toelatingsnormen. We zijn beoordeeld op meer dan 100 onderwerpen, onderverdeeld in drie categorieën, te weten de collectie, bedrijfsvoering en onze publieksbenadering. Met behulp van de gemeente hebben we vragenlijsten ingevuld, documenten opgestuurd, zijn we getoetst op kwaliteit en is er een audit uitgevoerd. Nu we zijn toegelaten tot de nationale museumregistratie kunnen we lid worden van de landelijke museumvereniging en wordt het makkelijker om collecties en inventaris uit andere museum in bruikleen te ontvangen’. Cultuur-wethouder Alex Wekema feliciteert Mensinge met deze toekenning. ‘Het is een mooie mijlpaal voor alle medewerkers. Ik ben er trots op dat het uiteindelijk is gelukt. De titel Noordenveld Erfgoedgemeente 2020 komt hierdoor nog meer tot zijn recht.’ Mara vult aan: ‘We zijn met de gemeente  en andere erfgoedinstellingen al in overleg: hoe kunnen wij samen nog meer bezoekers naar Noordenveld trekken. Maar ook: hoe kunnen we onze eigen inwoners meer erbij betrekken. Je mag best trots zijn op het cultureel erfgoed in onze gemeente.’

Terugkijkend op 2020 zegt Mara dat Corona heeft gezorgd voor duizenden bezoekers minder op Mensinge. ‘Vorig jaar kwamen in deze periode ruim 1000 bezoekers naar onze kerstexpositie; dit jaar waren er nog geen 100. Het is een jaar dat enorm veel flexibiteit van onze vrijwilligers heeft gevraagd door de vele onzekerheden. Toch bleef de stemming zeer goed en gaan we met veel enthousiasme en optimisme op weg naar 2021. We gaan de openingstijden verruimen en vanaf april hebben we een mooie thema-expositie van de Haagse school. Tegen die tijd zal het virus toch wel onder controle zijn…?’