Toekomst bajeslocatie Norgerhaven onzeker

NORG – Na Groot Bankenbosch is het goed mogelijk dat ook de gevangenislocatie Norgerhaven op slot gaat. De ruim 200 Noorse gevangen die op dit moment opgesloten zitten in Norgerhaven, vertrekken namelijk per 1 september naar Noorwegen. Kamerleden van VVD, CDA, ChristenUnie, SP en PvdA pleiten ervoor dat de bajes open blijft. Sluiting betekent dat 250 mensen hun baan verliezen en dat het monumentale pand leeg komt te staan.

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) beloofde in 2015 dat de gevangenislocatie open blijft en dat  er Nederlandse gedetineerden in de gevangenis komen wanneer de Noren zijn vertrokken. Of Teevens opvolger Sander Dekker die belofte na wil komen is niet bekend. De SP wil van de minister een garantie dat de  gevangenis open blijft. Het pleit niet in het voordeel van Veenhuizen dat Nederland kampt met een overschot aan gevangenislocaties. Opnieuw onzekerheid dus, voor het bajesdorp. Wanneer ook Norgerhaven op slot gaat blijft alleen de locatie Esserheem over.